forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Habertrk'n canl? yay?n?nda ortal?k kar??t? .nce AK Partili Suat K?l? ve MHP'li birbirine girdi, K?l? Vural'? protesto iin telefonu kapatt?.

Milliyet internet sitesininderledi?i habere gre, Tart??ma s?ras?nda Vural, sunucu zsa?man'a "AKP'nin borazan? m? oldu bu televizyon?" sulamas? k?zd?rd?. zsa?man da Vural'a "syledikleriniz yznden yznz k?zaracak" diye tepki gsterdi.

zge zsa?man'?n sundu?u "1 Gn" program?nda, MHP lideri Baheli'nin a?l?mla ilgili hkmeti sert bir ?ekilde ele?tirdi?i bas?n toplant?s?ndaki szleri tart???ld?. AK Parti Grup Ba?kanvekili Suat K?l? ve MHP Grup Ba?kanvekili Oktay Vural telefonla kat?ld??? canl? yay?nda gerilim dolu dakikalar ya?and?..

Oktay Vural'?n tansiyonu yksek ses bir ses tonuyla yapt??? konu?malar dikkat ekti.

Vural, "Trkiye'nin ad?n?n de?i?tirilmesi, e?itimi sistemine Krtenin gelmesi, AKP'li vekiller demedi mi 'calanla a?l?m yap?lmal?d?r' diye konu?tu.

K?l? ise Trkiye'nin ad?n?n ve resmi dilinin de?i?ece?i iddias?n?n yalan oldu?unun alt?n? izdi.. Projenin znn 81 vilayette 72 milyon insan? bir arada bar?? iinde ya?atma projesi oldu?unu savunarak, MHP ynetimini sreci siyasal rant pe?inde ko?makla sulad?.

Bu szlere sinirlenen Vural, araya girerek "Bursa'daki tablodan utan?n, milleti birbirine d?man ediyorsunuz, ?rk? kavmiyeti zihniyetten utan?n" diye ba??rd?.

K?l? bu kar??l?k sreci ynetmekle grevli Be?ir Atalay'?n a?z?ndan ?kmayan szleri iktidara mal eden muhalefete ate? pskrd.

Kavgan?n fitili de burada ate?lendi.. Vural siyasal Krtl?n zm diye sunuldu?unu savundu. Sunucu zsa?man araya girerek "?i?leri Bakan?n?n a?z?ndan net bir ?ekilde duymad?k' dedi. Say?n K?l?, Bu da arp?c?yd?."dedi.

"?i?leri Bakan?n a?z?ndan yani ne duydunuz ki siz ben aloo" diyen Vural bir sre sustu ve ayn? cmleyi bir kez daha tekrarlad?.

K?l? bu f?rsat? ka?rmad? ve "Duymad?klar? iin yorum yapt?klar? iin hataya d?yorlar. Daha do?rusu sreci siyaseten de?erlendirmek istedikleri iin sylemedi?imiz szleri mevzu bahis etmeye bunlardan medet ummaya tenezzl ediyorlar diye cevap verdi.

Vural bu geli?melerden sonra daha da sinirlenerek "zge han?m AKP'nin borazan? m? oldu bu televizyon? Szm kesmeyin" diyerek tepki gsterdi..

K?sa bir ?a?k?nl?k ya?ayan sunucu kendini toparlad? ve "Ne demek efendim biz hem sizi hem de K?l?'? dinlemeye al???yorum" diye cevap verdi.

Vural: ?ki ki?iyi bir anda dinleyemezsiniz ki b?rak?n da szlerimizi syleyelim.

zsa?man: Say?n Suat K?l?'? uyard?m ben ama i?te konu?uyor. Sizin sylediklerinize cevap vermek istiyor.

Vural: Neden benimkini kesiyorsunuz da onunkini kesmiyorsunuz

zsa?man: Say?n Suat K?l? bir saniye

K?l?: Tart??ma yapmak mmkn de?il. Milletimizin ferasetine terk ederek ben bu polemik ortam?nda daha fazla kalmak istemiyorum

zsa?man: Yoo hay?r sormam gereken bir soru daha var. MHP lideri Baheli'nin, bir saniye.. Her iki konu?uma da...

Vural: muhafazakarl?ktan nas?l dn? yapt?klar?n? konu?al?m. Trkiye'yi eyaletlere blme planlar?n? milletin nnde de?ifre edelim

zsa?man: Say?n K?l? hatt?m?zdan d?t

zsa?man: Sz hakk? verece?im. Sz hakk?n? verirken de san?yorum az nce syledikleriniz yznden biraz yznz k?zaracak gibi geliyor

Vural: Yzmz k?zartacak bir ?ey yok.

zsa?man: Biz kimsenin borazan? de?iliz.

Vural: Benim szm kesmekte tereddt etmediniz z Han?m.

zsa?man: Deminden beri K?l?'?n szn kesmeye al???yorum ama kendisi benim szm duymad?. Anl?yorsunuz ben de burada canl? yay?n yap?yorum

Vural: Anl?yorum

www.milliyet.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri