forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Fatih Altayl?'n?n sundu?u Habertrk TV'deki TEKE TEK program?na 'AKP ve Glen'i Bitirme Plan?'ba?l?kl? haberde imzas? bulunanTaraf Gazetesi Muhabiri Mehmet Baransuile Cumhuriyet Gazetesi Yazar? mit Zileli konu?mac? olarak kat?ld?.
Altayl?, Baransu ve Zileli'nin masaya yat?rd??? belge tart??mas?nda mit Zileli, belgenin demokratik a?l?m srecinin t?kand??? bir a?amada ortaya ?kmas?n? manidar buldu?unu ifade ederek, "?nsan?n vicdan?n? s?zlatan ok ?ey ya??yoruz, ben byle bir dava grmedim, D?SK davas?n?, Dev Yol davas?n? izledim" derken Baransu, "Ben de byle planlar grmedim" dedi.

Cumhuriyet yazar? Zileli, belgenin ?slak imzal? dahi olsa gerek olup olmayaca??n?n kesin olarak tespit edilmedi?ini dile getirerek, "Adli T?p kurumunun nas?l ve kimlerden olu?an bir kurulla bu raporu verdi?ini bilmiyoruz. Raporun ayr?nt?lar? ortaya ?kmal?" dedi. Zileli, belgenin gerek olmas? halinde Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?'un istifa etmesi gerekti?i konusunda hemfikir oldu?unu dile getirdi.
Mehmet Baransu ise Zileli'nin belgeyle ilgili ortaya att??? iddialara kat?lmad???n? syledi...
??TE TARTI?MANIN GRNTLER?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri