Yazdır

GAZETECİLERİN SORUNLARI KİTAPLAŞTIRILDI...

Aktif .

tuba_karahisar_kitapİstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tuba Karahisar, gazetecilerin sorunlarını "Türkiye'de Medya Sektörü ve Gazeteciler" adıyla kitaplaştırdı. 

Dördüncü Kuvvet Medya'da da yazıları yayınlanan Karahisar'ın Ekin Yayın Grubu'ndan çıkan kitabının tanıtım yazışı şöyle... 

"Basının en önemli işlevleri haber vermek, kamuoyu oluşturmak, denetim ve eleştiri yapmak.

Böylesine önemli görevler üstlenen basın çalışanları için 4857 Sayılı İş Yasası’ndan farklı bir yasa oluşturulmasına karşın basın çalışanları yasal ve sosyal haklarını kullanamamakta ve işsizlik sorunları yaşamakta.

Bu noktadan hareketle kitapta; Türk hukuk sistemine göre gazetecilerin hakları, gazetecilerin sosyal hakları ve örgütlenmesorunları, tekelleşme, yeni teknolojilerin gazetecilerin istihdamı üzerine etkileri, işsizlik sorununun Türk basınına yansıması konu ediliyor."