forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AL? KIRCA DOMUZ GR?B? OLDU

Aktif .

 Bayram tatili için gitti?i Almanya'da domuz gribine yakalanan Ali K?rca, hastaneye kald?r?ld?. Show Haber Ancorman'i Ali K?rca, domuz gribine yakaland??? için bir süredir ekranda yoktu.
 
Dün ak?am Show Haber'e canl? yay?nla ba?lanan Ali K?rca, hastal???yla ilgili bilgi vererek Pazartesi günü yeniden ekrana dönece?ini anlatt?.
 

K?rca, virüsü uçak yolculu?unda kapm?? olabilece?ini ve yurtd???na ç?kar ç?kmaz hastal???n belirti vermeye ba?lad???n? anlatt?.
 

Hastanede tedavisi süren Ali K?rca, ilk gece normalde 75 olan nabz?n?n 150'ye kadar ç?kt???n? ve ate?inin de 40'? a?t???n?, ikinci gece ise solunumunda güçlükler ya?ad???n? anlatt?.
 

Ali K?rca, asl?nda domuz gribi a??s? oldu?unu da belirterek "Ben domuz gribi a??s? olmu?tum. Ama üç gün sonra da hastal??a yakaland?m. Ama a?? aç?s?ndan herhangi bir gereksiz tart??may? önlemek için hemen belirteyim ki domuz gribi a??s?n?n ba????kl?k sistemine etkili olmas? için üç haftal?k bir süreç gerekiyor. Dolay?s?yla a??n?n benim hastal???ma her hangi bir etkisi olmad?" aç?klamas?n? yapt?.
 

(Televizyon Gazetesi)
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri