forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

haberturk_canliHabertük TV'de Türkiye'nin Nabz? program?nda Meclis'te ya?anan yemin krizi ve tutuklu milletvekillerinin durumu tart???l?yordu.

 

Programa Taraf yazar? Lale Kemal, Star Gazetesi yazar? Nasuhi Güngör, BDP'li Hasip Kaplan, MHP'li Sinan O?an ve CHP'li Süheyl Batum'un kat?ld??? programda gergin anlar ya?and?.Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Süheyl Batum'un söyledi?i sözler canl? yay?n? bir anda kar??t?rd?.

AKP S?Z? BURALARA SALMASIN

Meclis'te ya?anan yemin krizini ve ard?ndan Ba?bakan Erdo?an'?n restini konu?an gazeteci ve vekiller canl? yay?nda birbirine girdi. Taraf yazar? Lale Kemal ile sert diyaloglara giren Süheyl Batum'un sözlerine kar?? Fikri Akyüz'de tart??maya müdahale oldu. Lale Kemal'e, Batum'un 'Lale Han?m gibi gazeteciler oldu?u sürece AKP tabi ki ma?rur olacak' sözleri tansiyonun yükselmesine neden oldu. Lale Kemal'in tepkilerine kar?? Batum 'Sayg?y? hakeden gazetecilere gösteririm siz haketmiyorsunuz' dedi. Tart??mamn?n alevlenmesiyle birlikte canl? yay?nda gergin anlar ya?and?. Sühey Batum'un "AKP sizi buralara salmas?n" sözleri üzerine Taraf yazar? Lale Kemal ve Star yazar? Nasuhi Güngör canl? yay?n? terk etti.

?K? GAZETEC? CANLI YAYINI TERK ETT?

?ki gazeteci birden canl? yay?n? terk etti. Fikri Akyüz'ün aya?a kalkarak Batum'a ç?k??mas?yla birlikte Didem Y?lmaz ne yapaca??n? ?a??rd?. ?klinin aras?nda kalan program?n moderatörü Didem Arslan Y?lmaz da çareyi reklam aras? vermekte buldu.

CANLI YAYINDA O?LUM TARTI?MASI

Program reklam aras?ndan sonra 2 gazetecinin yay?ndan ayr?lmas?yla tekrar kald??? yerden devam etti. Ancak Fikri Akyüz ile Süheyl Batum aras?ndaki gerginlik bir türlü son bulmad?. Anayasa tart??mas?na tutu?an ikili aras?nda "o?lum" tart??mas? ba?lad?. Batum, kendisine Anayasa maddesini gösteren Akyüz'e "Bana neyi anlatacan o?lum" sözleri ile kar??l?k verdi. Akyüz bu ifade üzerine Batum'a "Bana o?lum demeyin" diyerek kar?? ç?kt?. (Ensonhaber.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri