forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Medyan?n bir kesimi bir süredir bir kampanya yürütüyor. Üst ba?l?k olarak 'Sivil diktatörlük',  olarak adland?r?lan kampanyay? Mahalle bask?s? ve Malezya tart??malar?n?n bir devam? olarak de?erlendirmek gerekiyor.


Gazete ar?ivlerine bak?ld???nda benzer kampanyalar?n 20 y?l önce de piyasaya sürüldü?ü görülüyor.

Buna en güzel örnek, Hürriyet Gazetesinin 1989 ve 1990 y?llar?nda att??? iki man?eti. Hürriyet gazetesi 1989 y?l?nda Deniz Baykal'?n "Özal Sivil Diktatör" ?eklindeki sözlerini man?etten yay?nlam??t?. Benzer yönde bir di?er man?et ise 1990 y?l?nda at?lm??t?. "Al??kanl?klar?ndan vazgeçmiyor... Özal'?n tek adam olma hevesi" ba?l???yla at?lan man?ette Turgut Özal'a a??r ele?tiriler yer al?yordu.

Bugün de ayn? kampanyan?n yürütüldü?ü görülüyor. Ak Parti hükümeti ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a Özal'a yap?lan suçlamalar?n benzerleri yöneltiliyor.


??te 24'te yay?nlanan Turgut Özal'la ilgili man?etler...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri