forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .


vatan_baykal_depremiCHP lideri Deniz Baykal’?n gizli görüntülerinin oldu?u belirtilen video ilk gün, kendisine yak?n duran gazetelerde man?etlere ç?kt?, karikatürize edildi... Yazarlar Baykal'? aç?k aç?k istifaya davet etti...  ?kinci günde ise man?etlerde Baykal'a suikast iddialar? vard?...


CHP lideri Deniz Baykal ait oldu?u iddia edilen kamera görüntülerine ili?kin dün gazetelerde yer alan haberler ezber bozucuydu. Vakit, Star, Zaman ve Bugün haberi birinci sayfas?ndan görmezken CHP’ye yak?n olan gazetelerin Baykal’? ele?tiren haber ve yorumlar? dikkat çekiciydi.

Ba?ta Do?an Grubu gazeteleri olmak üzere Baykal'a yak?n duran gazeteler ilk günün ?a?k?nl???n? üzerlerinden atm??a benziyor. Bugünün man?etlerinde ise CHP Genel Sekreteri Önder Sav'?n gündeme getirdi?i 'Baykal'a suikast iddias?'  vard?. Ancak kö?e yazarlar? Deniz Baykal'a ele?tiriler yöneltmeye ve istifa ça?r?lar? yapmaya devam etmi?ler.

Ortaya ç?kan görüntülerle ilgili en ilginç yaz?, bir dönem CHP'de milletvekilli?i yapm??, daha sonra Deniz Baykal'la ters dü?erek CHP'den ayr?lm?? olan Zülfü Livaneli'den geldi. Livaneli ortaya ç?kan görüntülerin 8 y?l öncesine ait oldu?unu belirtmi?...

Vatan'?n ba?yazar? Güngör Mengi de iki gündür Baykal'? istifaya davet ediyor... Mengi bugün 'Baykal'?n o koltukta oturmas? ziyand?r' ba?l???yla yaz? kaleme alm??...

Taraf Gazetesi'nin dikkat çekti?i ilk gün gazete haberleri ?öyle:

CHP lideri Deniz Baykal ait oldu?u iddia edilen kamera görüntülerine ili?kin dün gazetelerde yer alan haberler ezber bozucuydu. Vakit, Star, Zaman ve Bugün haberi birinci sayfas?ndan görmezken CHP’ye yak?n olan gazetelerin Baykal’? ele?tiren haber ve yorumlar? dikkat çekiciydi.

Habertürk

Gazete, haberi “Dört dörtlük rezalet” ba?l???yla man?etten verdi. Nesrin Baytok ile Baykal’?n yan yana pek çok foto?rafr?n? kulland?. Haberin spotunda “Baykal’?n Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ile ‘yatak odas? görüntüleri’ ortal??? kar??t?rd?” dendi. Birinci sayfada skandalla dalga geçen bir karikatür yay?nland?. Fatih Altayl? Baykal’?n hemen istifa etmesi gerekti?ini yazd?.

Hürriyet


“Baykal’a kaset darbesi” sürman?etiyle verilen haberde, “Baykal ve Nesrin Baytok’a ait oldu?u ileri sürülerek internet sitelerine konulan gizli kamera görüntüleri siyasette deprem etkisi yaratt?” dendi. CHP’ye yak?n isimlerden Tufan Türenç Baykal’? istifaya ça??rd?.
Milliyet

“S?rada ne var?” sürman?etiyle verilen görüntülerin TBMM’de anayasa oylamas? sürerken ç?kmas?na dikkat çekilerek komplo vurgusu yap?ld?.

Sabah

Sabah gazetesi haberini “Baykal’a ?ok” ba?l???yla man?etten verdi. “Görüntülerde Baykal oldu?u iddia edilen bir ki?i ç?plak bir kad?nla görülüyor” ?eklinde verilen haberde bu görüntülerin 10 dakika sonra yay?ndan kald?r?ld??? belirtildi.

Vatan

Gazete “Baykal depremi” ba?l???yla sürman?etten verdi?i haberde “Yatak odas? görüntüleri Türkiye’yi sarst?” yorumunu yapt?. Ba?yazar Güngör Mengi sert sözlerle ele?tirdi?i Baykal’? istifa etmeye ça??rd?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri