forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hasan_cemalHasan Cemal: 2004 yaz?nda bir medya patronu, darbenin suya dü?tü?ünü ö?renince ‘Allah kahretsin, vazgeçmi?ler’ diyor. Bize Uzan oldu?u söylendi.

 

SON kitab? Ey Asker Siyasete Kar??ma ile çok tart???lan usta gazeteci Hasan Cemal, Taraf’a 2004 yaz?nda ya?anan ilginç bir diyalo?u anlatt?... Olay, bir medya patronunun yat?nda geçiyor.

SARIKIZ, Ay????? planlar?n?n yap?ld??? s?rada Ankara’dan gelen bir telefonla darbenin suya dü?tü?ünü ö?renen medya patronu, telefonu güverteye at?yor: Allah kahretsin, vazgeçmi?ler.

ALLAH KAHRETS?N DARBEDEN VAZGEÇM??LER

Taraf'tan Tu?ba Tekerek'e son kitab? 'Türkiye'nin Asker Sorunu'nu anlatan Cemal; Cem Uzan'la ilgili ?u ayr?nt?y? aktar?yor..

Ayd?n Do?an’?n darbe planlar?na kar?? nas?l tav?r koydu?unu siz de kitab?n?zda anlatm??s?n?z. Türkiye’de tüm medya patronlar? o dönemde ayn? duru?u sergiledi mi?

2003-2004 döneminde, Sar?k?z, Ay????? gibi darbe tertiplerinin içinde olan komutanlar Ayd?n Do?an’a bask? yapt?lar. Ayd?n Do?an o zaman “Hay?r” dedi, Bu dik duru? genel olarak i? dünyas?n?n bak???n? da yans?t?yordu ama “Medya bütün darbe dönemlerinde iyi s?nav verdi mi?” diye sorarsan cevab?m “Hay?r”.

Ben 2004’ü soruyorum. Geçen gün bir televizyon program?nda “Allah kahretsin darbe olmam??” diyen bir medya patronundan bahsediyordunuz. Kimdi bu medya patronu?

O olay ?öyle: 2004 yaz?nda bir medya patronu Ankara’dan gelen telefonla darbenin suya dü?tü?ünü ö?rendi?i vakit teknesinin güvertesinde elindeki telefonu yere f?rlat?yor ve “Allah kahretsin, vazgeçmi?ler” diyor.

Kimdi bu medya patronu?


Cem Uzan oldu?u söylenmi?ti. Benimle beraber Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand, Volkan Vural’?n önünde, olay?n tan??? böyle anlatm??t?. Bu böyle mi bilmiyorum. Bize böyle anlat?lm??t?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri