forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

  Kemal K?l?çdaro?lu'nun Genel Ba?kanl??a adayl???n? aç?klamas?ndan sonra medyada özellikle de Do?an Medyas?'nda "K?l?çdaro?lu Rüzgar?" esiyor. Bursaspor'un ?ampiyonlu?unu bile gölgede b?rakan K?l?çdaro?lu'nun her yapt??? haber kanallar? taraf?ndan son dakika olarak duyuruluyor. Kanal kanal dola?an K?l?çdaro?lu, Kanal D, Star TV ve Show TV Ana Haber Bültenleri'ne ayn? anda ç?kt? ve bir ilki gerçekle?tirdi.


Baz? televizyon kanallar? K?l?çdaro?lu’nun siyasi hayat?n? detayl? olarak ekranlara getirirken, baz? kanallarda ise K?l?çdaro?lu'ndan seçim vaatlerini bile almaya ba?lad?. Baz? kanallar ise K?l?çdaro?lu'nu Ba?bakan ilan ederek yapaca?? icraatlar? sordu...

Dün ak?amki Ana Haber Bültenlerinde ilginç bir durum ya?and?. Kemal K?l?çdaro?lu, Kanal D’de Mehmet Ali Birand'da konu?urken, ayn? anda Star TV'de K?l?çdaro?lu U?ur Dündar'?n sorular?n? yan?tl?yordu. Show TV Ana Haber'i  izleyenler ise K?l?çdaro?lu'nu Ali K?rca'n?n sorular?n? cevaplarken buldu.

Oysa K?l?çdaro?lu sadece Show TV'de Canl? yay?ndayd?. Kanal D ve Star TV'de daha önce çekimi yap?lm?? görüntüler yay?nlan?yordu.

Üç Ana Haber Bülteni'ne birden ayn? anda ç?kan Kemal K?l?çdaro?lu dün ak?am Habertürk TV'de de Fatih Altayl?'n?n Teke Tek program?na konuk oldu. Yakla??k 3 saat yay?nda kalan K?l?çdaro?lu Fatih Altayl?'n?n sorular?n? ve gelen mesajlar? yan?tlad?...

Televizyonlar?n daha birkaç hafta Kemal K?l?çdaro?lu bombard?man?na devam edece?i gözüküyor.

 

kilicdaroglu_kanald

 

kilicdaroglu_show

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kilicdaroglu_star

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri