forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kukla_medyaMTM Medya Takip Merkezi, son günlerin en çok tart???lan konular?ndan biri olan “intihar vakalar?n?n medyada ne kadar ve nas?l ele al?nd???” konusunu mercek alt?na ald?.

?NT?HAR HABERLER?NE MEDYANIN ?LG?S?NDE BÜYÜK ARTI?!

MTM’nin, 2010 y?l?n?n ilk 8 ay?nda, 1800’ü a?k?n, gazete, dergi ve TV kanal?nda yay?nlanan her haberi inceleyerek haz?rlad??? raporuna göre, artan intihar vakalar?na medyan?n ilgisi, geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine oranla büyük bir art?? gösterdi. Üçüncü sayfalardan birinci sayfalara kadar ta??nan intihar vakalar?, bazen de etkileyici görsel malzemeler ile man?etlere kadar ç?kt?. TV kanallar?, intihar vakalar?n? ana haber bültenlerinde defalarca ekrana ta??yarak, trajik hikâyeleri, günün en çok izlenen saatlerinde izleyiciler ile bulu?turdu. Halktan da büyük ilgi gören bu haberler, 2009 y?l?n?n ilk 8 ayl?k dönemine göre yüzde 26 oran?nda artt?.


HERGÜN SADECE ?NT?HAR HABERLER? YAYINLAYAN 15 SAYFALIK GAZETE!


Psikoloji bozuklu?u ile ba? gösteren intihar eylemi ile ilgili, bu y?l?n ilk sekiz ayl?k döneminde gazetelerde toplam 14 bin 847 haber ve yaz? yer ald?.

Gazeteler, intihar vakalar?na sütunlar?nda geni? yer ay?rd?lar. MTM Medya Takip Merkezi’nin yapt??? ara?t?rmaya göre, bu haberler toplamda 3 bin 702 gazete sayfas? kadar alanda yer buldu. 3.702 gazete sayfas?, 15 sayfal?k bir gazetenin 8 ay boyunca her gün sadece intihar haberleri yay?nlamas?na denk gelir.


Yerel bas?nda da s?kça yer bulan intihar vakalar?, özellikle ulusal gazetelerde büyük yans?ma buldu. Da??t?m a?? avantaj? nedeniyle çok daha büyük kitlelere ula?an ulusal gazetelerde yer alan intihar haberleri, halka yakla??k 5 milyar 317 milyon kez ula?t?.


Ayn? ara?t?rma raporuna göre, TV ekranlar? da intihar vakalar?na s?kça yer verdi. Y?l?n ilk sekiz ay?nda, intihar haberleri televizyon kanallar?nda toplam 3 bin 395 kez yer buldu. ?ntihar haberlerinin ekranlarda kalma süresi ise; 119 saat oldu. Bu da ara?t?rma dönemi boyunca ekranlar?n 5 güne yak?n süreyle aral?ks?z intihar haberleri vermesi anlam?na gelir. (www.medyaloji.net)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri