forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

DO?AN GRUBU VE MEHMET AL? ERB?L'E ALEV?LER'DEN PROTESTO!

Aktif .

mehmet_al_erbilStar TV'de yay?nlanan Çark?felek program?nda sunucu Mehmet Ali Erbil bir gafa daha imza atarak alevileri k?zd?rd?. Erbil'in  'Mum söndü mü yap?yoruz burada?' ?eklindeki ifadesi yo?un bir tepkiye neden oldu...Erbil, daha önce Star TV'de yay?nlanan bir evlilik program?nda kendine e? aday? arayan 80 ya??ndaki bir ki?iye, "Ben K?z?lba? m?y?m ki?" sözlerini kullanm?? ve yine Alevilerin tepkisine neden olmu?tu.

Erbil daha sonra ise, "Sözlerim yanl?? anl???ld?, ben öyle bir laf etmem. Alevi birçok arkada??m var"  diyerek özür dilemi?ti..

DO?AN GRUBU'NA DA PROTESTO...

Di?er yandan Mahmutbey'deki Star TV'nin Do?an Medya Center'da bulunan stüdyolar?nda güvenlik önlemlerinin art?r?ld??? belirtildi. 

Sözlere tepki gösteren bir grup vatanda? ise ?zmir'de Do?an Yay?n Holding bünyesindeki kurulu?lar?n bulundu?u bina önünde topland?.

Erbil'in, Star televizyonundaki program?nda kulland??? sözlerin ard?ndan Do?an Haber Ajans? (DHA), Hürriyet ve Milliyet bürolar?n?n bulundu?u bina önünde gelen vatanda?lar protesto gösterisi yapt?.

Erbil'i protesto eden gruptaki baz? vatanda?lar binaya yumurta att?.

Y?llar önce buna benzer bir potu Güner Ümit k?rm?? ve ekranlara bir daha dönememi?ti.

ERB?L ÖZÜR D?LED?


Mehmet Ali Erbil CNN Türk'te Ahmet Hakan'?n sundu?u 'Tarafs?z Bölge' program?na ba?land? ve daha önce yapt??? bir savunmay? tekrar etti: Sözlerim yanl?? anl???ld?, ben öyle bir laf etmem. Alevi birçok arkada??m var...


??TE TEPK? ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri