forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

MEDYADA KADININ YERİ YOK!

Aktif .

ETİKETLER:Medyada Kadın
medya_kadinKadının sosyal hayatta ve iş dünyasında varlığının daha etkin hale getirilmesi ve şartların iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam ederken, diğer yandan ise kadın medyada üçüncü sayfa haberi, cinsel obje veya eğlence unsuru olarak kullanılıyor. Yapılan araştırmalar, kadının medyada; iş ve toplumsal hayatındaki başarılarından çok, töre cinayetleri, intihar, tecavüz, şiddet gibi haberlerle yansıma bulduğunu ortaya koyuyor.

Medya Takip Merkezi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile yeniden gündeme gelen “medyada kadının yeri” tartışmalarına, bu kez farklı bir açıdan baktı ve medya sektöründeki kadın çalışanları inceledi.

Ulusal yayınların genel yayın yönetmeni, yazı işleri ve köşe yazarları kadrolarında detaylı bir inceleme yapan MTM, medyada çalışan kadının yerini araştırdı. Araştırma sonuçları çarpıcı bulgular ortaya çıkardı. İşte raporda dikkat çeken ana başlıklar;

·         Ulusal yayınların “genel yayın yönetmeni” koltuğunda kadına yer yok.

·         Yazı işleri müdürlerinin yüzde 15’i kadın. Özellikle gazete eklerinde kadının varlığı daha çok hissediliyor.

·         Türkiye’nin en çok okunan ulusal gazete ve eklerinde köşesi olan yazarların, sadece yüzde 17’si kadın.

Köşe yazarlarıyla ile ilgili öne çıkan diğer noktalar ise;

o       Ana gazetelerde yer bulmakta zorlanan kadın yazarların gazete eklerinde şansı daha yüksek.
o       Spor gazeteleri kadın köşe yazarı çalıştırmıyor.
o       Spor, siyaset ve ekonomide alanlarında yazan kadın yazar oranı, erkeklerin çok gerisinde.
o       Kadın yazarların en çok varlık gösterdiği alan ise genel gündem. Kadın yazarların en çok öne çıktığı diğer alanlar sırasıyla kültür-sanat, siyaset, ekonomi, sağlık, yemek kültürü, moda ve magazin.

“GENEL YAYIN YÖNETMENİ” KOLTUĞUNDA KADINA YER YOK!
MTM Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı araştırmaya göre, ulusal gazetelerin “genel yayın yönetmenliği” tamamen erkeklerin hâkimiyetinde. Tek farklılık gösteren gazete ise, iki genel yayın yönetmeni ile çalışan Günlük gazetesi. Günlük gazetesinin genel yayın yönetmenlerinden biri erkek, diğeri kadın.

Genel yayın yönetmeni koltuğunda erkek hakimiyeti, TV mecrasında da pek değişmiyor. 36 TV kanalını inceleyen MTM’nin verilerine göre, 38 genel yayın yönetmeni arasında sadece üç kadın var.

“YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ” KADROSUNDA KADININ SESİ CILIZ
Aynı araştırma raporuna göre, ulusal gazetelerin Yazı İşleri Müdürü pozisyonunda ise kadınlar için biraz daha iyimser bir tablo oluşuyor. Türkiye’nin en çok satılan ulusal gazetelerinde çalışan 87 yazı işleri müdürünün 13’ü (yüzde 15’i) kadın.

Ulusal gazetelerin eklerinde görev alan yazı işleri müdürlerini incelediğimizde ise, ilk defa ortaya eşit bir tablo çıkıyor.

ULUSAL GAZETELERDE KÖŞE AYRILAN 1.599 YAZARIN SADECE YÜZDE 17’Sİ KADIN
Ulusal gazete ve eklerinde çeşitli periyotlarda yazan toplam 1.599 köşe yazarının, 276'sı kadınlardan oluşurken, 1323'ü ise erkek yazarlar.

Ulusal gazeteler, kadın yazarlarına ana gazete yerine genellikle eklerde yer vermeyi tercih ediyor. 35 ulusal gazete ve ekinde yapılan araştırmaya göre, ana gazetede sadece 172 kadın yazar yer bulabilirken, erkek yazarların sayısı ise 1.145.

Ulusal gazetelerin eklerinde ise daha iyimser bir tablo var. Buna göre, 63 ulusal gazete ekinde köşe ayrılan kadın gazeteci sayısı 115 olurken, erkek gazeteci sayısı ise 194. 

Kadın köşe yazarlarına en çok yer veren ilk üç gazete Habertürk, Sabah ve Hürriyet.

GAZETE
KADIN YAZAR SAYISI
Habertürk
28
Sabah
25
Hürriyet
24
Milliyet
19
Vatan
16
Cumhuriyet
16
Radikal
15
Günlük
15
Taraf
13
Akşam
12
Birgün
11
Star
10
Posta
10
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi
(gazete ekleri dahildir)


En çok köşe yazarı çalıştıran gazetelerdeki kadın yazar oranını da inceleyen Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre, 90 köşe yazarı ile ilk sıraya oturan Cumhuriyet gazetesinde kadın yazar oranı, yüzde 18. Kadrosunda 88 yazar bulunan Habertürk’te ise bu oran yüzde 32. Kadın yazar oranı Sabah’ta yüzde 30, Radikal’de yüzde 19, Hürriyet’te yüzde 31 ve Milliyet’te yüzde 25.
Gazete (ek dahil)
Kadın
Kadın %
Erkek
Erkek %
Genel Toplam
Cumhuriyet
16
18%
74
82%
90
Habertürk
28
32%
60
68%
88
Sabah
25
30%
61
73%
84
Radikal
15
19%
63
81%
78
Hürriyet
24
31%
53
69%
77
Milliyet
19
25%
56
75%
75
Birgün
11
16%
57
84%
68
Yeni Şafak
8
13%
52
87%
60
Dünya
7
12%
53
88%
60
Zaman
5
8%
54
92%
59
Yeni Asya
4
7%
54
93%
58
Taraf
13
25%
39
75%
52
Star
10
20%
41
80%
51
Türkiye Gazetesi
4
8%
47
92%
51
Vatan
16
33%
33
67%
49
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi
(En çok köşe yazarı çalışan ilk 15 gazetede, kadın yazar oranı belirtilmiştir.)


Spor gazetelerinde kadın köşe yazarı çalışmıyor olması, araştırmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

SPOR, SİYASET VE EKONOMİ, ERKEK YAZARLARIN UZMANLIK ALANI MI?
Tüm köşe yazarlarının genel olarak hangi konularla ilgili yazdıklarını da araştıran MTM'nin raporu ortaya ilginç sonuçlar çıkardı. Buna göre, yazarlar en çok gündemden çeşitli konular üzerine yazarken, ikinci sırada ise spor yer alıyor. Sporu, politika, ekonomi ve kültür-sanat takip ediyor.

Spor alanında yazan kadın yazar sayısının erkek yazarlara oranı yüzde 2 iken, ekonomide bu oran yüzde 8, politikada ise yüzde 9 oldu.

DKM ARŞİVİ