forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

ANADOLU AJANSI TGS'NİN ÇİFTLİĞİ OLMUŞ!

Aktif .

anadolu_ajansi_300Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’ne Kemal Öztürk’ün atanması ile birlikte gündeme gelen iddialara, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu yazılı açıklamayla cevap verdi.

 

Özellikle Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın öncülük ettiği ve kurumda çalışanlara emeklilik için baskı kurulduğu şeklindeki iddialara cevap veren AA Yönetim Kurulu, kurumun yıllık ne kadar zarar ettiğini, personele verilen maaş orananı açıkladı ve "Yeni bir sayfa açmaya kararlıyız" dedi... 

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu'ndan
Basın Açıklaması

Anadolu Ajansı T.A.Ş'ı karalamaya yönelik, bir süredir bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türk-İş Yönetim Kurulu'ndan bir açıklama yapılmıştır.

Kamuoyunu yanıltıcı bu beyanatlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"Anadolu Ajansı'nın 2010 yılı gideri yaklaşık 86 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Kendi öz kaynaklarından geliri 21 milyon TL'dir. Ajans, 65 Milyon TL ‘zarar' anlamına gelen bütçe açığı vermiştir. Bu açık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Anadolu Ajansı'ndan hizmet alımı yoluyla Hazine tarafından sübvanse edilmektedir.

Kurumun, bütçe harcamalarının yüzde 85'i personel gideri, yüzde 15'i diğer harcamalardır.

Kurum kimi zaman personel ücretlerini ödemek için banka kredisi kullanmış ve yüksek faizler ödemiştir. Şu anda kurumun 9 milyon TL banka kredisi borcu vardır.

Emeklilikleri geldiği halde kurumda çalışmaya devam eden 115 personele her yıl 20 Milyon TL ödenmektedir. Basın İş Kanunu'na tabi sendikalı bir emeklinin kuruma maliyeti aylık ortalama 12.000 (on iki bin) TL'dir.

Bu kişilere, emekli olmaları halinde ödenecek kıdem tazminatının toplam tutarı 37.5 milyon TL'dir.
Alt yapı ve teknolojisi çökmek üzere olan kurumun, eskiyen sistem yüzünden haber yayınının tehlike sinyali vermesine rağmen, her yıl emekli olması gereken personele 20 milyon TL ödeme yapması izah edilemez bir durumdur.

Bu durum Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticilerine iletilmiş ve sendika yönetimi belirli sayıda çalışanın emekliliğe teşvik edilmesinin doğru olacağını beyan ve kabul etmiştir.

Sendika yöneticileri, emeklilikle ilgili bu görüşlerini yeni atanan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ü 16 Ağustos 2011 tarihindeki ziyaretlerinde tekrar etmişlerdir.

Ajans yönetimi, çalışanlarla yaptığı görüşmelerde, gönül rızalarıyla emeklilik dilekçelerini almış, bazı çalışanlara hediyeler vermiş ve karşılıklı hoşgörü ile emeklilik süreci başlatılmıştır.

Yaklaşık 60 kişinin dilekçe vermesinin ardından, TGS Başkanı ve bazı sendika yöneticilerinin de emekliliğinin dolduğu, emekli olan çalışanlar tarafından gündeme getirilmiş, yönetimden adaletli tutum takınılması istenmiştir.
Bu konunun duyulması üzerine, 12 gün boyunca 60 kişinin emekli olmasına ses çıkarmayan ve kurumdaki çalışma koşullarından şikayet etmeyen TGS yönetimi aniden tutum değiştirmiş ve basın açıklaması yapma kararı almıştır.
Yapılan yazılı basın açıklamasında bahsedildiği gibi, Anadolu Ajansı yönetimi hiçbir çalışanına baskı uygulamamıştır.

Ajans çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan tüm hakları yönetimin garantisi ve taahhüdü altındadır.
Kimsenin iş akdi feshedilmemiştir, aldıkları ücret düşürülmemiştir.

Zarar eden bir kurumun daha fazla zarar etmemesi için emekliliği hak eden personelden bir talepte bulunulmuş ve bu kişiler de kabul etmiştir. Bunun ne kanunlara ne de TİS'e aykırı bir tarafı vardır.

Emekliliğe hak kazanan Basın İş Kanunu'na tabi sendikalı personele ortalama 350.000 (üç yüz elli bin) TL kıdem tazminatı ve yaklaşık 130.000 (yüz otuz bin) TL Anadolu Ajansı Yardım Sandığı payı ödenecektir. Bu kişilere, emeklilik taleplerinin ardından ortalama 2.500 TL emekli aylığı bağlanacaktır. Dolayısıyla emekli olanların maddi mağduriyeti söz konusu değildir.

Mesai saatleri ve çalışma günleri değiştirilmemiştir. Haksız yere hiç kimse hakkında soruşturma açılmamıştır. Haberci ciddiyeti taşımayan ve kurumun saygınlığını zedeleyenler hakkında, kanun ve TİS'den doğan, yönetimin soruşturma hakkını kullanması eleştirilemez.

Kurum içi görev yerleri değişiklikleri çalışma temposunu arttırma amaçlıdır ve bunun TİS'e aykırı bir tarafı bulunmamaktadır.

Kurum içinde iş barışı yüksektir ve baskı, tehdit uygulandığı iddiaları iftiradır.

Biz Anadolu Ajansı yönetimi olarak;

Yeni bir döneme başladığımıza inanıyor ve Ajansın tarihinde yeni bir sayfa açmaya kararlıyız.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 91 yaşındaki bu kurum hak ettiği yerde değildir. Tüm sermayesini ve enerjisini personel giderlerine harcayan, köhne ve geri kalmış bir ajans imajını tüm çalışanlarımızla reddediyor ve değiştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Değişen dünyayı, medya sektörünü, teknolojik gelişimi ve bölgesel güç olan Türkiye'yi anlamaktan uzak kişilerin karalama ve yıpratma kampanyaları hiçbir fayda vermeyecektir.

Anadolu Ajansı kimsenin arka bahçesi ve çiftliği değildir. Burada saygın ve itibarlı haberciler çalışır. Tüm milletimiz ve kamuoyu bu karalama kampanyasını yönetenlerin aslında kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmediğini bilmelidir.

‘Dünyanın en etkin 5 ajansından biri olma' hedefimiz, habercilerimiz arasında bir heyecan ve çalışma azmi yaratmıştır. Bu heyecanla haber, fotoğraf, görüntü üretiminde yüzde 140'a varan artışlar olmuştur. Ajansın çok nitelikli, haberci ruhu ve refleksi taşıyan, kurumuna bağlı bir kadrosu vardır. Emekli olan büyüklerinin yerlerine şimdi bu kadrolar gelmiş ve Türkiye'ye yakışır bir haber ajansı olmak için gönüllü olarak daha fazla çalışmaktadırlar.Biz çok çalışmaya, mesai mefhumu gözetmeksizin haberin peşinde koşmaya kararlıyız. Gönüllü olarak bizimle haberin peşinden koşmak isteyen çalışanlarımızla kol kola bu güçlü devlete ve güzel millete yakışır bir ajans oluncaya kadar yolumuza devam edeceğiz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Anadolu Ajansı T.A.ŞYönetim Kurulu

DKM ARŞİVİ