forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Y???T BULUT'UN VEDA YAZISI YAYINLANMADI: ??TE O YAZI...

Aktif .

yigit_bulutkucukDo?an Grubu'ndan ayr?larak Ciner Grubu'na geen Yi?it Bulut'un Vatan'da yay?nlanmas? iin yazd??? ve defalarca kez gnderdi?i veda yaz?s? yay?nlanmad?. Vatan'?n yay?nlamad??? veda yaz?s? Haberturk.com'da yay?nland?...
Yi?it Bulut, veda yaz?s?nda Ertu?rul zkk'n dokunulmazl???n?, Do?an Grubu'nda i?leyen sansr ark?n? yazm??t?.
Veda yaz?s?n? birka kez Vatan gazetesine gnderen Yi?it Bulutun bu yaz?s? Vatandada yay?nlanmad?.
Bulut Vatan'da yay?nlanmas? iin yazd??? veda yaz?s?nda, Hrriyet Yay?n Ynetmeni Ertu?rul zkk'n Referans'taki yaz?lar?n? nas?l sansrledi?iyle ilgili ?unlar? yazm??:
Bana kara gmlekli, kara vicdanl?, fa?ist diye k?esinden sald?ran ZKK, Vuslat Do?an Sabanc?ya a?layarak, Eyp Can karde?imize de bask? yaparak 27 May?s tarihinden itibaren benim Referans gazetesindeki yaz?lar?m? sansrletmeye ba?lad?...
Vuslat Do?an, geti?imiz hafta bas?n zgrl? dl alan Vuslat Do?an Sabanc?, sansre destek verdi! Medyam?zda ileride iyi yerlere gelebilecek bir karde?imiz olan Eyp Can Sa?l?k ise varl?k bile gsteremedi!
??TE Y???T BULUT'UN YAYINLANMAYA VEDA YAZISININ TAMAMI...

Fikir tart??mas?na EVET...Sansre hay?r!
Bunu neden yazd?m?
Hemen arz edeyim..25 May?s tarihinde bu k?ede sizlerle bir yaz?m? payla?t?m ve Ertu?rul zkkn Fethiyede balina grmesinden yola ?karak medyam?zda yanl?? grd?m baz? noktalar? ele?tirdim...
Sat?rlar?mda kurumlardan asla bahsetmedim...Sadece ki?iler zerinden ve yap?lan ?ahsi hatalar?n iinde bulunulan medya gurubuna mal edilmesine vurgu yapt?m...
Fikirlerin ne ?kt???, iinde tart???lmas? gereken birok yeni ana tez bar?nd?ran bir yaz?yd?...
Kar??l???nda da fikir yaz?s? bekledim...Gelmedi!
Ne geldi ? Bask?, sansr ! Evet, yanl?? okumad?n?z; bask?, sansr!
Bana kara gmlekli, kara vicdanl?, fa?ist diye k?esinden sald?ran ZKK, Vuslat Do?an Sabanc?ya a?layarak, Eyp Can karde?imize de bask? yaparak 27 May?s tarihinden itibaren benim Referans gazetesindeki yaz?lar?m? sansrletmeye ba?lad?...
Yaz?lar?m? gnderdim, gazete basmad?...Ertesi gn yine gnderdim, gazete basmad?...Yine gnderdim, sonu de?i?medi !!
??te o an gerek stme kt...Ba?bakan Erdo?ana, Hkmetlere, TSKya sald?rman?n bedava oldu?unu ama zkke dokunulmayaca??n?, asla ele?tirilemeyen bir tabu oldu?unu i?te o zaman ?rendim ! Ba?bakana vur hatta iftira et, oluk ocu?una sv ama zkke asla dokunma ! Nas?l bir medya zgrl? iinde, yalanlarla dolu sanal dnyam?zda nas?l debelendi?imi o gn anlad?m...
Sevgili dostlar, burada zld?m bir nokta daha oldu... Bu sansriinde bir patron aday?, bir de yeni gazeteci eriyip gittiler...
Vuslat Do?an, geti?imiz hafta bas?n zgrl? dl alan Vuslat Do?an Sabanc?, sansre destek verdi ! Medyam?zda ileride iyi yerlere gelebilecek bir karde?imiz olan Eyp Can Sa?l?k ise varl?k bile gsteremedi! Neden gsteremedi?ini de bu sabah anlad?k; sansre destek kar??l??? Hrriyet haber koordinatr olmu? !! Sonuta Trkiye ad?na, Trk bas?n? ad?na, iki ki?i daha bana gre yok olup gitti ! Kimlerin szde demokrat, kimlerin sahte demokrat oldu?u maalesef ortaya ?kt?...Ba?bakan? yerle bir et ama sahte demokratlara dokunma !!
Sevgili dostlar, tekrar ediyorum; her trl fikir tart??mas?na sonuna kadar var?m ama gerekten zgr ve herkesin e?it oldu?u bir ortamda ! Erdo?ana sald?r, Ertu?rulu kutsa benim ilkelerime, ahlak?ma, aile terbiyeme ve en nemlisi vicdan?ma uygun bir davran?? de?il!
Son olarak bana Vatan gazetesindeki yolculu?umda sonsuz destek veren sizlere ve ba?ta Ayd?n Do?an-Sema Do?an olmak zere Do?an Gurubu al??anlar?na ve btn Vatan ailesine sonsuz te?ekkr ederim...
Burada bir not daha d?mem gerekli; Habertrke transfer olmad?m! Bu sansr sreci, beni kendimi ifade edebilece?im yeni mecralar aramaya itti! Bu zaman zarf?nda bana kap?lar?n? aan Habertrk oldu! Yeni projeler ile orada ok iyi ?eyler yapabilece?imize inanc?m sonsuz! Sansrlenmem dneminde bana yaz?lar?yla destek veren di?er k?e yazarlar?na da sonsuz te?ekkrler...
Bu kubbede ho? bir seda b?rakabildiysek, ne mutlu bize... HO?AKALIN...
Son sz : Bu yaz?n?n bas?l?p bas?lmayaca??, Vatan?n da bir gazete mi yoksa bas?l? ka??t paras? m? oldu?unu bize gsterecek...Bas?lmazsa nas?l olsa, di?er bas?n organlar?nda yay?nlanacak...Umar?m y?llard?r al??t???m gazetem bunu basar ve hayallerim bir daha y?k?lmaz... SANSRCLERE ve SAHTE DEMOKRATLARA selam olsun...Tekrar ho?akal?n...
Yi?it Bulut

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri