forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MURDOCH'TAN SABAH VE ATV'YE 1 M?LYAR DOLAR

Aktif .

rupert_murdochMedya devi Rupert Murdoch’?n sahibi oldu?u News Corp. sat??a ç?kar?lan Sabah Gazetesi ve ATV televizyonu için 1 milyar dolar? gözden ç?kard?. Murdoch'un Sabah ve ATV'ye talip oldu?unu grubun kendi gazetesi Wall Street Journal (WSJ) yazd?.

 


ABD’li medya devinin Çal?k Holding bünyesindeki ATV televizyonu ve Sabah Gazetesi’ni almak için harekete geçti?i, ?irketin geçen hafta sat?? için yetkilendirilen Goldman Sachs’tan ön teklif süresini uzatmas?n? istedi?i belirtildi.

SÜRE UZATILDI 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Goldman Sachs’?n bu istek üzerine geçen hafta çar?amba günü dolmas? gereken ön teklif süresini önümüzdeki haftaya kadar uzatt??? iddia edildi. WSJ’nin News Corp.’a yak?n kaynaklara dayand?rarak yay?nlad??? haberde, Türkiye’nin en h?zl? büyüyen ekonomilerden biri oldu?u belirtilerek, Sabah-ATV’nin sat???yla News Corp.’un yan? s?ra ABD’li medya devi Time Warner ve özel yat?r?m ?irketi TPG Capital’in de yak?ndan ilgilendi?i kaydedildi.

ÇALIK TMSF'DEN SATIN ALMI?TI

ATV ve Sabah’?n 700 milyon ile 1 milyar dolar aras?nda bir piyasa de?erine sahip oldu?u belirtilen haberde, News Corp’un iki kurulu?u da almak için 1 milyar dolar?n üzerinde bir teklifi gözden ç?karabilece?i kaydedildi. Çal?k Grubu’nun enerji sektöründeki faaliyetleri hat?rlat?larak, grubun Sabah ve ATV’yi 2008 y?l?nda 1.25 milyar dolara Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’ndan (TMSF) sat?n ald??? vurguland?.

Haberde ayr?ca Çal?k Holding’in CEO’su Berat Albayrak’?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n damad? oldu?u belirtilirken, haberin yay?nland??? Wall Street Journal gazetesinin de News Corp’un bir parças? oldu?u kaydedildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri