forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

THE ECONOM?ST ERDO?AN'I Y?NE KIZDIRACAK!

Aktif .

the_economist_kavga12 Haziran seçiminde CHP'ye oy isteyen The Economist dergisi ?imdi de Ba?bakan Erdo?an'? boksöre benzeterek Cemaat Ak Parti kavgas? ç?karmak isteyenlere destek ç?kt?. 

Son dönemlerde dünya bas?n?nda sürekli kendisine yer bulan Recep Tayyip Erdo?an The Economist dergisinde yine Türkiye analizinin yap?ld??? bir haberin içerisinde yer ald?.

Ba?bakan için kullan?lan benzetme ise oldukça ilgi çekiciydi. Dünyan?n önde gelen haftal?k dergilerinden The Economist'te yer alan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an karikatürü oldukça dikkat çekici. 

ERDO?AN GARDINI ALMI? 

The Economist M?T-Yarg?, Cemaat-hükümet geriliminin analiz edildi?i dergi haberinde kullan?lan karikatürde Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ringde kö?eye s?k??m?? ve sa?dan soldan üzerine gelen kendisinden büyük iki ki?iye kar?? gard?n? alm?? olarak çizilmi?. 

?LK RAUND ERDO?AN'IN 

Claudio Munez imzal? karikatürde dikkat çeken bir di?er ayr?nt? ise kullan?lan renkler. Ba?bakan Erdo?an'?n boks eldivenleri ve ?ortu Ak Parti'nin rengiyle çizilmi?. Karikatürle birlikte yap?lan analizde Fethullah Gülen ve Ba?bakan Erdo?an aras?ndaki M?T kavgas?n?n ilk raundunu Erdo?an'?n kazand??? ifade edilirken, Erdo?an'?n sa?l???ndaki kötü gidi? dönemleriyle cemaat cephesindeki kar?? ataklar?n zamanlamas?na i?aret edildi. 

ESAS BÜYÜK MAÇ EKONOM?DE 

Dergide, iç ve d?? geli?meler kar??s?nda savunma pozisyonunu alan Erdo?an'?n en büyük savunmay? ekonomi konusunda verece?i analiz edildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri