forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

28-subatÖzkasnak'a savc? sordu: Darbenin medya aya??n? siz mi yönettiniz? Özkasnak: ?ki gazeteyle Çevik Bir görü?tü, ben yoktum...

28 ?ubat soru?turmas?nda gözalt?na al?nan 11 ?üpheli, dün savc?l?ktaki sorgular?n?n ard?ndan tutuklanmalar? istemiyle mahkemeye sevk edildi. Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’a, savc?l?kta, “Refah-Yol’u devirmek için medyayla i?birli?i yapt?n?z m??” sorusu yöneltildi. Özkasnak, “Çevik Bir, makam?nda Sabah grubundan Fatih Çekirge ve Hürriyet grubundan Ertu?rul Özkök ile ayr? ayr? görü?tü. Ben yoktum, görü?menin içeri?ini bilmiyorum” dedi.

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Ba?savc?vekilli?i’nce yürütülen 28 ?ubat soru?turmas?n?n ikinci dalgas?nda gözalt?na al?nan 11 ki?iden dün ilk olarak dört muvazzaf Albay Ankara Adliyesi’ne getirildi. ?üpheli subaylara Merkez Komutanl??? görevlileri de e?lik etti. ?üphelilerin ifadesi Özel Yetkili Savc?lar Mustafa Bilgili, Kemal Çetin ve Cemil Tu?tekin taraf?ndan al?nd?.

Muvazzaflar, savc?l?kta ifade verirken aralar?nda Erol Özkasnak’?n da bulundu?u yedi emekli asker ise Emniyet’te sorguland?. Dört muvazzaf?n sorgusunun tamamlanmas?n?n ard?ndan Emniyet’teki 7 ?üpheli iki grup halinde adliyeye getirildi. Hakk?nda yakalama karar? ç?kar?lan Re?it Ça??n dün teslim olurken, emekli Albay Bülent Yana??k’?n ise Emniyet’i aray?p teslim olaca??n? bildirdi?i ö?renildi.

BÇG’nin be? belgesi soruldu

Emniyet’te ?üphelilere Gölcük’teki aramalarda ele geçirilen, “Genelkurmay Ba?kanl??? Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ba?kanl???’n?n logolar?n?n bulundu?u gizli ibareli 6 May?s 1997 tarihli Bat? Çal??ma Grubu (BÇG) Bat? Harekât Konsepti, 27 May?s 1997 tarihli Genelkurmay Ba?kanl??? Bat? Eylem Plan?, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG belgesi, 4 Nisan 1997 BÇG Çal??ma Grubu Olu?turulmas? ve 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi” ba?l?kl? belgeler gösterilerek, bu konularla ilgili bildiklerini anlatmalar? istendi.

http://www.taraf.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri