forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok"Ahmet Keke ve ben gibi birbirine epey mesafeli duran iki insan byle bir mutabakata varabilirse, birbirine daha yak?n ki?iler ve kurumlar daha da kolay uzla?abilir." diye yazan Ertu?rul zkk Ahmet Keke'in dnk yaz?s?n? de?erlendirmi?...
ERTU?RUL ZKK'N YAZISI

Kavgay? bitirmek iin plan


"STAR" Gazetesi yazar? Ahmet Kekele birbirimizden ok hazzetti?imizi sylersek, ikimiz de do?ruyu sylemi? olmay?z.

Daha nazik bir ifadeyle ?yle de diyebiliriz.

?ahsen nefret etmesek de, fikirlerimize pek ra?bet etmeyiz.

Ahmet Keke dn k?esinde bir yaz? yazd?.

"?k?p deseler ki, Kimsenin demokrasiyi filan korudu?u yok. Korunmak istenen, ?karlar ve tahakkm gelene?i..."

Buna, Eh, ok da yanl?? de?il denilebilir.

Herkes, kendisine gre tan?mlad??? bir demokrasiyi koruma pe?inde.

Kimi, tahakkm imtiyaz?n?n (ve alanlar?n?n) elden gidece?i endi?esiyle, kimi nfuzunu ve totalitesini geni?letme cehdiyle, kimi de baz? bykler ve kanaat nderleri yle d?nd? iin kalk???yor bu koruma ameliyesine.

Korunmak istenen ?eyin ad? belli:

Demokrasi.

* * *

yleyse bizler, niye "demokrasi" ad? etraf?nda bylesine hoyrat bir kavga yap?yoruz?

Ahmet Keke sorunun cevab?n? ?yle veriyor:

"Kavga, san?r?m, kime kar?? korunmas? gerekti?i noktas?nda ?k?yor.

Kimine gre, askere kar??.

Kimine gre, cemaatlere ve sivil toplum rgtlerine kar??.

Kimine gre, dnn mazlumu olan zalim hkmete kar??.

Kimine gre, gelmi? ve gemi? ve gelmesi muhtemel tm sa? iktidarlara kar??.

Kimine gre, demokrasi d??? eylemlerin oda?? haline gelmi? ve btn darbelerin arkas?nda saf tutan CHPye kar??.

Bu kadar ok d?manla evrelenmi? ve niteli?i zerinde henz mutabakat bile sa?lanmam?? bir ?eyi korumak mmkn olmayaca??na gre, iki ?ey yapmak gerekiyor:

Bir: Bir an nce bu koruma al??malar?ndan vazgemek.

?ki: Uzla?mak."

* * *

"Hangi esas zerinde d?ncelerimizi yeniden gzden geirip taviz limitimizi belirleyece?iz?

Benim akl?ma, bugne kadar demokrasiye yneltilmi? tehditler, yani bilumum askeri darbeler, cunta faaliyetleri ve parlamentodaki o?unluk tahakkm geliyor.

Bunda mutab?k m?y?z?

Baz? darbeler iyi, baz? darbeler kt de?ildir. Her darbe ktdr.

Mutab?k m?y?z?

Demokrat Parti iktidar?n?n son dnemleri, bir tr parlamenter dikta rejimine kap? aralam??t?r. Kap? aralamakla kalmam??, o?unluk tahakkmn me?rula?t?rm??t?r.

Mutab?k m?y?z?

Rejimin gvencesi ne askerdir, ne polistir, ne CHPdir, ne de AK Parti hkmetidir. Rejimin yegane gvencesi temsil mekanizmas?d?r. Dolay?s?yla halkt?r.

Mutab?k m?y?z?

Darbeleri ele?tirmek, darbe ve muht?ra giri?imlerini a??a ?kar?p mahkm etmek rvan?ist duygularla hareket etmek de?ildir. Babaya itaatsizlik de?ildir. Ordu d?manl??? hi de?ildir.

Mutab?k m?y?z?

* * *

Bunlar?n hepsinde mutab?k?m.

Ancak bunlara benim de ekleyece?im bir ka madde var..

Demokrasiyi getiriyoruz derken, ?nsan Haklar? ihlallerine gz yummamal?y?z.

Bunda mutab?k m?y?z?

Polisin, savc?lar?n, siyasi iktidar?n demokratikle?me diye yapt??? hukuk d??? uygulamalar? ele?tiren herkes "darbeci" de?ildir, "Ergenekoncu" de?ildir.

Mutabak m?y?z?

Bu sreci "rvan?ist duygularla" kirletmek, demokrasiye zarar verir.

Mutab?k m?y?z?

Bir de zel durumumuz itibariyle, baz?lar?nca "opsiyonel" kabul edilebilecek, bana gre, hayati derecede nemli iki madde var.

Siyasi iktidarlar ellerindeki devlet imknlar?n?, yay?nlar?n? be?enmedi?i gazeteler ve televizyonlar zerinde bask? arac? olarak kullanamazlar.

Mutabak m?y?z.

Ele?tirmek de desteklemek kadar me?ru bir hakt?r. Veya tersi.

Mutabak m?y?z.

* * *

Ahmet Keke ve ben gibi birbirine epey mesafeli duran iki insan byle bir mutabakata varabilirse, birbirine daha yak?n ki?iler ve kurumlar daha da kolay uzla?abilir.

Sorular? kendi kendinize sorun ve bir de siz cevap verin.

Greceksiniz, e?er "rvan?izm", "intikam", "gammazc?l?k" habis bir tmr gibi ruhunuza yap??mam??sa, i? sand???m?z kadar zor de?il.

AHMET KEKE NE YAZMI?TI?

ar??, darbeye de kar?? m??

?k?p deseler ki, Kimsenin demokrasiyi filan korudu?u yok. Korunmak istenen, ?karlar ve tahakkm gelene?i...

Buna, Eh, ok da yanl?? de?il denilebilir.

Herkes, kendisine gre tan?mlad??? bir demokrasiyi koruma pe?inde.

Kimi, tahakkm imtiyaz?n?n (ve alanlar?n?n) elden gidece?i endi?esiyle, kimi nfuzunu ve totalitesini geni?letme cehdiyle, kimi de baz? bykler ve kanaat nderleri yle d?nd? iin kalk???yor bu koruma ameliyesine.

Korunmak istenen ?eyin ad? belli:

Demokrasi.

Farkl? nitelikler gsterse de, farkl? kavray??larla kendisi olmaktan ?ksa da, btn aba onu korumak ve ya?atmak.

Kavga, san?r?m, kime kar?? korunmas? gerekti?i noktas?nda ?k?yor.

Demokrasiyi kime kar?? koruyaca??z?

Kimine gre, askere kar??.

Kimine gre, cemaatlere ve sivil toplum rgtlerine kar??.

Kimine gre, dnn mazlumu olan zalim hkmete kar??.

Kimine gre, gelmi? ve gemi? ve gelmesi muhtemel tm sa? iktidarlara kar??.

Kimine gre, demokrasi d??? eylemlerin oda?? haline gelmi? ve btn darbelerin arkas?nda saf tutan CHPye kar??.

Bu kadar ok d?manla evrelenmi? ve niteli?i zerinde henz mutabakat bile sa?lanmam?? bir ?eyi korumak mmkn olmayaca??na gre, iki ?ey yapmak gerekiyor:

Bir: Bir an nce bu koruma al??malar?ndan vazgemek.

?ki: Uzla?mak.

?lk seene?in, sadece seenek olarak de?eri var. Kimse, nfuz alanlar?n? terk etmek, imtiyazlar?ndan vazgemek istemez. Dolay?s?yla, sen memleketi kurtarmaktan vazge demek, cebindeki paralar? bana ver demekle e?de?er bu lkede.

Demek ki, ikinci seenek zerinde yo?unla?mak gerekiyor.

Uzla?man?n enikonu bir kltr, bir kavray??, bir geli?mi?lik gstergesi oldu?unu bile bile, bunun bugnden yar?na mmkn olamayaca??n? gz ard? etmeden belli m?terekler zerinde birle?mek...

Murat Belge, Bu lkede birine uzla? demek, kfr etmek gibi bir ?ey. ?nsanlara verilen terbiye bu, e?itim bu diyordu.

Do?rudur.

Fakat, nemli olan, uzla?ma alan?n? belirlemek.

Ne tr bir alan bu?

Hangi esas zerinde d?ncelerimizi yeniden gzden geirip taviz limitimizi belirleyece?iz?

Benim akl?ma, bugne kadar demokrasiye yneltilmi? tehditler, yani bilumum askeri darbeler, cunta faaliyetleri ve parlamentodaki o?unluk tahakkm geliyor.

Bunda mutab?k m?y?z?

Baz? darbeler iyi, baz? darbeler kt de?ildir. Her darbe ktdr.

Mutab?k m?y?z?

Demokrat Parti iktidar?n?n son dnemleri, bir tr parlamenter dikta rejimine kap? aralam??t?r. Kap? aralamakla kalmam??, o?unluk tahakkmn me?rula?t?rm??t?r.

Mutab?k m?y?z?

Rejimin gvencesi ne askerdir, ne polistir, ne CHPdir, ne de AK Parti hkmetidir. Rejimin yegane gvencesi temsil mekanizmas?d?r. Dolay?s?yla halkt?r.

Mutab?k m?y?z?

Darbeleri ele?tirmek, darbe ve muht?ra giri?imlerini a??a ?kar?p mahkm etmek rvan?ist duygularla hareket etmek de?ildir. Babaya itaatsizlik de?ildir. Ordu d?manl??? hi de?ildir.

Mutab?k m?y?z?

Mutab?ksak, Askeri vesayete biriken tepkiler, y?llarca laf edilemeyen babaya kar?? ergenlik buhran?na dn?m? vaziyette demek de ne oluyor say?n bayan?

Hani, ar?? darbelere de kar??yd??

Bir gn darbe kar??t? bir yaz? yaz da, di?imi k?ray?m.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri