forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TELEV?ZYONLARIN RAMAZAN KARNES?

Aktif .

ET?KETLER:Ramazan Ekran?

tv_adamRamazan ay?nda hangi TV kanal? en çok reklam ald?? Reklam verenler en çok hangi program türlerini ve yap?mlar? tercih etti? ??te, Ramazan ay?nda TV’lerin reklam performans?…

 

Ramazan ay?nda ekranlar, ramazan ve bayrama yönelik reklam filmleri ile doldu ta?t?. Kimi reklam verenler ürün sat???na yönelik reklam spotlar? haz?rlarken, kimileri ise marka alg?lar?na yönelik çal??malar?n? tercih etti. Medya Takip Merkezi (MTM), bayram? da kapsayacak ?ekilde Ramazan ay?n? mercek alt?na ald??? ara?t?rmas?nda, bu kez reklam veren de?il, reklam alan kesimin performans?n? inceledi.

Reklam verenler en çok hangi kanallar? tercih etti?

Ara?t?rman?n yap?ld??? 1 ayl?k dönemde, reytingi yüksek 13 TV kanal? toplamda 186 bin 265 spot ve bin 200 saati a?k?n süre ile reklam yay?nlad?. Ramazan dönemindeki reklamlardan en fazla pay? ise ATV, Kanal 7 ve STV ald?lar.

Adete göre s?raland???nda ATV, 20 bin 232 reklam spotu ile ilk s?ray? al?rken; süre baz al?nd???nda ise 136 saat ile Kanal 7 liste ba?? oldu. Öne ç?kan di?er kanal STV, 19 bin 982 reklam adedi ve 132 saat ile listenin üst s?ras?nda yer ald?.

Ramazan’da en çok reklam alan TV kanallar? listesinde, öne ç?kan di?er kanallar ise 115 saat süre ile Show TV, 103 saat ile FOX TV ve 100 saat süre ile Star TV oldular.

RAMAZAN'DA EN ÇOK REKLAM ALAN TV KANALLARI

Kanal ad?

Adet

Kanal ad?

Süren (sn.)

ATV

20.232

Kanal 7

488.096

STV

19.982

STV

475.059

Kanal 7

17.310

ATV

439.975

Star TV

17.247

Show TV

413.085

FOX

17.177

FOX

371.976

Show TV

15.934

Star TV

359.567

Kanal D

14.900

NTV

339.185

NTV

13.101

Kanal D

327.982

Habertürk

11.066

Habertürk

262.954

CNNTürk

10.491

CNNTürk

247.796

MTM Medya Takip Merkezi taraf?ndan, 20 Temmuz - 21 A?ustos 2012 döneminde, reytingi yüksek 13 TV kanal? üzerinden yap?lan reklam takibi sonucu elde edilmi?tir.

Yerli diziler Ramazan’da da reklam verenlerin gözdesi oldu

Medya Takip Merkezi’nin ayn? ara?t?rmas?na göre, Ramazan dönemi boyunca reklam verenlerin en çok tercih etti?i program türü yerli diziler oldu.

Hem adet hem de süre baz?nda, reklam pastas?n?n yüzde 30’unu ele geçiren yerli dizileri, yüzde 16 ile haber ve yüzde 11 ile din/inanç içerikli programlar takip etti.

“Mustafa Karata?’la ?ftar Saati” reklamlar? sildi süpürdü…

MTM’nin 13 TV kanal? üzerinden haz?rlad??? ara?t?rmaya göre, Ramazan ay? boyunca Kanal 7’den izleyenlere ula?an Mustafa Karata?’la ?ftar Saati, en çok reklam alan dini program oldu. Toplamda, 3 bin 82 adet reklam alan program, bu reklamlara 16 saat süre ile yer verdi.

ATV ekranlar?nda yay?nlanan Nihat Hatipo?lu ile ?ftar, reklam verenlerin en fazla tercih etti?i di?er dini içerikli program oldu. Ara?t?rma dönemi boyunca, 2 bin 53 adet reklam alan program, 11 saate yak?n süre ile reklamlara yer ay?rd?.

Süre baz?nda en çok reklam alan bir ba?ka dini yap?m, Nihat Hatipo?lu’nun sahur için haz?rlad??? program oldu. ATV ekranlar?nda yay?nlanan Nihat Hatipo?lu ile Sahur adl? program, 10 saati a?k?n süre ile reklam yay?n? yaparken, bin 544 adet reklam spotu ald?.

STV’nin ?ftar Zaman? program?, bin 728 adet reklam alarak, ara?t?rman?n öne ç?kan di?er dini program? oldu. Program, ald??? reklamlara dönem boyunca 9 saate yak?n süre ile yer verdi.

RAZAMAN'DA EN ÇOK REKLAM ALAN D?N? PROGRAMLAR

Program ad?

Adet

Program ad?

Süre (sn.)

Mustafa Karata?'la ?ftar Saati

3.082

Mustafa Karata?'la ?ftar Saati

57.733

Nihat Hatipo?lu ile ?ftar

2.053

Nihat Hatipo?lu ile ?ftar

39.544

?ftar Zaman?

1.728

Nihat Hatipo?lu ile Sahur

38.250

Nihat Hatipo?lu ile Sahur

1.544

Ömer Döngelo?lu ile Sahur Vakti

38.158

?ftar Vakitleri

1.517

?ftar Vakitleri

37.623

Gecenin Bereketi

1.369

Kabeye Gönül Kervanlar?

35.139

Türkiyede ?ftar

1.004

?ftar Zaman?

32.134

Ömer Döngelo?lu ile Sahur Vakti

779

Gecenin Bereketi

27.840

?msak Vakitleri

776

Türkiyede ?ftar

21.746

Kabeye Gönül Kervanlar?

763

?msak Vakitleri

21.190

MTM Medya Takip Merkezi taraf?ndan, 20 Temmuz - 21 A?ustos 2012 döneminde, reytingi yüksek 13 TV kanal? üzerinden yap?lan reklam takibi sonucu elde edilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri