forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ismet-ozelHabertürk'te ekrana gelen Öteki Gündem program?na konuk olan ?air ve yazar ?smet Özel, 'Namaz K?lmayan Türk Olmaz' diyerek yeni bir tart??ma ba?latt?. 

Pelin Çift moderetörlü?ünde ekrana gelen Öteki Gündem’in dün geceki konuklar? ?air ?smet Özel ve Aytunç Altundal olurken, konu ba?l?klar?n? ise "Türklük, Türklü?ün tan?m? ve de?erleri" gibi tan?mlar olu?turdu.

 

MÜSLÜMAN OLMADAN TÜRK OLUNMAZ" DEM??T?
Konuklardan ?smet özel, birkaç y?l önce söyledi?i "Müslüman olmadan Türk olunmaz" sözlerinin bir benzerini bu kez canl? yay?nda söyledi. Özel, 2009 y?l?nda bir konferansta "Burada sadece Müslüman?n sözü geçer, Müslümandan ba?kas?na söz hakk? tan?m?yoruz" demi?ti.

ERTU?RUL ÖZKÖK’E GÖNDERME
Programda Ertu?rul Özkök’e de gönderme yap?ld?. Geçti?imiz haftalarda Hürriyet’teki kö?esinden "Türklükten istifa ediyorum" diye seslenen Özkök için Altundal, "Ver bakal?m o zaman ?u kimli?ini derim, çünkü Türklük bizim için bir kimliktir" dedi.

"NAMAZ KILMAYAN TÜRK OLAMAZ"
?air ?smet Özel, namaz k?lmadan Türk olunamayaca??n? ifade ederek bir di?er konuk Altundal’?n da tepkisini çekti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri