forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Milliyet'e tutanaklar? fotokopi makinesi s?zd?rm??...

Aktif .

Günlerdir tart???lan ?mral? Tutanaklar?n? kim s?zd?rd?? sorusunun yan?t? belli oldu. Tutanaklar? Milliyet'e bir fotokopi makinesi s?zd?rm??... 

Radikal Genel Yay?n Yönetmeni Eyüp Can, ?mral? Tutanaklar? haberinde imzas? bulunan Nam?k Durukan’?n belgeleri BDP Merkezinde bulunan bir fotokopi makinesinden ald???n? yazd?... 

"K?skançl?k yapmaya da komplolar e?li?inde i?i gazetecilik olan bir arkada??m?za iftira atmaya da hiç gerek yok. ?lk gün de söyledim Milliyet’in bu çok önemli haberi sunum ?ekli haberin dili ve  konuyla alakas?z ki?i ve konular?n kullan?m? aç?s?ndan sorunlu" diye yazan Eyüp Can, Nam?k Durukan'?n belgeleri BDP Merkezi'ndeki fotokopi makinesinden nas?l ald???n? ?u sat?rlarla anlatm??... 

BDP Genel Merkezi’nde görü?me notlar? fotokopi makinesinde ço?alt?lmas? için iki ki?iye teslim edilmi?. Nam?k BDP’yi yak?ndan takip eden bir gazeteci oldu?u için notlar?n genel merkeze ula?t???n? duymu? ve hemen genel merkez binas?na gitmi?. 

Çayc?dan fotokopiciye partide herkesi çok iyi tan?d??? için fotokopi makinesinden bir kopya da kendisi için almak hiç zor olmam??. (http://www.radikal.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri