forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?ki yazar daha Taraf'tan ayr?ld?...

Aktif .

Oral Çal??lar ve Y?ld?ray O?ur'un ard?ndan iki kad?n yazar? Cihan Akta? ve Ceren Kenar da Taraf'a veda etti... 

Oral Çal??lar'?n Taraf'tan ayr?lmas?n?n artç? sars?nt?lar? sürüyor. Gazetenin önemli isimlerinden Y?ld?ray O?ur'un gazeteden ayr?ld???n? aç?klamas?n?n ard?ndan bugün de iki kad?n yazar Çal??lar'a destek için Taraf'tan ayr?ld?klar?n? aç?klad?. 

Ceren Kenar, veda yaz?s?nda; "Oral Çal??lar’?n istifa mektubu ve Y?ld?ray O?ur’un veda yaz?s? üzerine eklenecek pek bir ?ey yok. Taraf ba?ka bir Taraf olmaya do?ru giderken, ki?isel bir imtihan ile kar?? kar??yay?m. Gazetecilik onuru için, hayat?mdaki en büyük zevkten ve ?ereften, yani her hafta Taraf okurlar? için orta dünyadan bildirmekten feragat etmek durumunday?m." diye yazarken, Cihan Akta? ise "... Taraf, Cumhuriyetçi vesayet gelene?ini hat?rlatan bir üslupla ?artlar ko?arak bar?? sürecini sorgulayan bir gazete rolünü üstlendi?i izlenimi uyand?r?yor. (...) Kalemimin öncelikle bar?? ve karde?lik yolunda bir mücadele için i?lemeye devam etti?i bu kö?ede akan be? buçuk y?la yak?n zaman?, yazarl?k hayat?m?n en de?erli tecrübelerinden biri olarak hat?rlayaca??m. ?imdi ayr?lma zaman?. Hakikat ân?na insan bazen ayr?l?rken de yakla?t??? hissine kap?l?yor." ele?tirisinde bulundu...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri