forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Ni?anyan ?slam'a hakarette s?n?r tan?m?yor!

Aktif .

ET?KETLER:Sevan Ni?anyan

nisanyanPeygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti?i iddias?yla 13.5 ay hapis cezas?na çarpt?r?lan Yazar Sevan Ni?anyan yine haddini a?an aç?klamalar yapt?. 

Ni?anyan, IMC TV'de yay?nlanan 'Mercek Alt?' program?nda, yeni alkollü içki düzenlemesiyle ilgili soruya alkolün de ?slâm'?n da zihni uyu?turdu?unu, dolay?s?yla ?slâm propagandas?n?n da yasaklanmas? gerekti?ini söyledi.

'TERB?YEZL?K' DED?

"Ben Muhammed'in Peygamber oldu?una inanm?yorum. Peygamber diye bir müessenin oldu?una inanm?yorum. Her hangi bir ki?inin Allah'tan vahiy ald???n? iddia etmesinin terbiyesizlik oldu?unu dü?ünüyorum. Muhammed ya yalan söylemi? ya hayal görmü?" diyen Sevan Ni?anyan, sözlerine Müslümanlar?n ne tepki gösterece?ini umursamad???n? belirtti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri