forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cnnTaksim Protestolar?n? 6 saat hiç durmadan yay?nlayan CNN burnunun dibindeki 100 bin Yahudi'nin ?srail'i protesto gösterilerini görmezden geldi. 


CNN ve BBC dahil uluslararas? medyan?n Taksim'deki gösterileri saatlerce canl? yay?nla vermesinin arkas?nda, New York'taki 100 bin Yahudi'nin ?srail kar??t? gösterisinin oldu?u belirtiliyor. 

9 Haziran 2013 tarihinde New York sokaklar?nda yüzlerce haham?n önderli?inde toplanan 100 bin Yahudi, ‘?srail yok olsun' sloganlar? att?.

A?a?? Manhattan'?n Federal Plaza Meydan?'nda gerçekle?en eyleme Musevi kökenli çok say?da e?itimci ve i?adam?n?n kat?l?m? dikkat çekti. Göstericiler, ?srail'in ordu hizmetlerindeki koku?mu?luk ve terör devletinin dünyevile?me noktas?ndaki zulümlerine de vurgu yaparken, CNN ba?ta olmak üzere ululsararas? büyük medya kurulu?lar? bu gösterileri görmezlikten geldi. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri