forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kursat-buminYakla??k 15 y?ld?r Yeni ?afak'ta yazan Kr?at Bumin'in yaz?lar?na son verildi. 

Gazetenin yay?n ynetmeni ?brahim Karagl, Bumin'in yaz?lar?na neden son verildi?iyle ilgili a?klama yapt?. 

Karagl, Bumin'in bir yaz?s?nda Yeni ?afak'la ilgili rendice edici ifadeler kullanmas? nedeniyle yaz?lar?na son verildi?ini duyurdu. 

Karagl'n a?klamas? ?yle...

Yeni ?afak gazetesi, kuruldu?undan bu yana ok seslili?i ve d?nce zgrl?n esas alan bir yay?n izgisi izledi. Bundan sonra da bu yay?n prensibinden hibir dn vermeyecektir. Gezi eylemlerinin olu?turdu?u sert rzgarlar s?ras?nda Yeni ?afak'taki ok seslilik hibir gazetede yoktu. Yazarlar?m?z?n nemli bir blm, gazetenin yay?n politikas?ndan farkl? olarak ki?isel d?ncelerini zgrce ifade etmi?lerdir. Kendi gazetelerinin yay?n izgisine muhalif tek cmle kuramayanlar?n gazetemizi bu a?dan sorgulamalar?n? ciddiye bile alm?yoruz.

Kr?at Bumin'in gazetemizden ayr?lmas?n?n d?nce zgrl? ya da bu okseslilikle hibir ilgisi yoktur. Yaz?s?nda yer alan, kurumumuzu hedef alan ve rencide edici buldu?umuz bir ifadesinden dolay?, yollar?m?z? ay?rma karar? verdik.

Durum bundan ibarettir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri