forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

etyen-mahcupyan-650Gülen Cemaati'ne yapt??? ele?tirilerle dikkat çeken Zaman Gazetesi yazar? Etyen Mahçupyan, yaz?lar?n?n haftada bir güne dü?ürülmesi üzerine gazeteden ayr?laca??n? aç?klad?. 

Medyatava.com'a aç?klamalarda bulunan Mahçupyan, "Tabi ki bu ?ekilde yazmaya devam edemem. Son yaz?m? Çar?amba günü yaz?p, gazeteden ayr?laca??m" dedi... 

Mahçupyan, ba?ka bir gazetede yazmaya devam edip etmeyece?i konusunda ise "?u an kesin bir ?ey söyleyemem. Bir iki yerle görü?melerim sürüyor. Henüz netle?medi" dedi.

ZAMAN'DAN AÇIKLAMA

Zaman gazetesi yapt??? aç?klamada, Mahçupyan'?n yaz?lar?na devam edece?ini belirterek "Say?n Mahçupyan hem Zaman'da, hem deToday's Zaman'da yaz?lar?na devam etmektedir. Son haftalarda aram?za yeni yazarlar?n kat?lmas?yla birçok kö?e yazar?m?z?n yaz? say?s?nda azaltma yap?lmaktad?r. Bu çerçevede Mahçupyan'?n Zaman'daki yaz?lar?nda da benzer bir uygulama yap?lm??t?r. Bu uygulama sadece bir yazar?m?za mahsus de?ildir. Mahçupyan'?n yaz?lar?na her Çar?amba ula?mak mümkündür" aç?klamas? yapt?. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri