forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

9 MADDELİK DEZENFORMASYON PLANI HAYATA GEÇİRİLDİ Mİ?

Aktif .

 İhbarcı subayın ikinci mektubuyla birlikte 'ıslak imza' tartışması yeni bir boyut kazanmış durumda. Son mektupta bahsedilen yeni eylem planı ise tartışmanın ana eksinini oluşturuyor.
 
 
 
Mektupta 9 maddelik bir yeni eylem planından bahsediliyor.
 
Zaman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, mektupta bahsedilen eylem planı uygulanmaya konuldu.
 
 
Haberde medyada yer alan bazı haberlere dikkat çekilerek örnekler veriliyor...
 

Haberin detayları ise şöyle:
 

Bazı köşe yazarlarının kaleme aldığı Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen ve askerlere sivil yargı yolunu açan 'düzenlemenin iptal edilebileceği' temalı yazılar da planın en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Islak imza belgesinin ortaya çıkmasından bu yana geçen sürece bakıldığında planın aynen uygulamaya konulduğu görülüyor. 

Kaos belgesi ilk olarak ortaya çıktığında, Eylem Planı'nda "dost unsurlar" olarak geçen bazı medya kuruluşları ile muhalefet partileri tarafından "Belge fotokopi, geçerliliği yok." denilerek dehşet planın üstü örtülmeye çalışıldı. Aynı çevreler, ıslak imza ortaya çıkınca bu kez 9 maddelik bir karşı eylem planı hazırladı. Medya, yargı ve siyaset sacayağı üzerine oturtulan plan şöyle işledi:
 
'ıslak imza makinesi' iddiası
 
Fotokopi iddiaları çürütülünce bu kez 'imza makinesi' iddiası ortaya atıldı. Konuya ilişkin haber Milliyet gazetesinin ilk sayfasında gündeme getirildi. Haberde, gerçeğinden ayırt edilemeyen imzalar atan robot kollu makinelerin piyasaya sürüldüğü, fiyatı bin dolar ile 15 bin dolar arasında değişen robot kollu bu cihazlardan en az 2 tanesinin Türkiye'ye satıldığı öne sürüldü. Haberde, Dursun Çiçek'in avukatı Mustafa Çevik'in, "12 Haziran'dan bugüne kadar geçen sürede, günümüzün teknolojik imkânları kullanılarak ıslak imzanın da taklit edilebileceği gerçeği göz ardı edilmiştir." sözlerine yer verildi.
 
9 MADDELİK EYLEM PLANI NEYDİ?
 
İhbarcı subayın ikinci mektupta bahsettiği eylem planı şu şekilde anlatılıyor...
 
Karargâh içindeki Cunta yapılanması, kendileri adına gelişen olumsuz süreci tersine çevirmek için aşağıda ifade edilen faaliyetleri planlamaktadır.
 
1.    Mektuptaki belge ile ilgili olarak yazıcı, kalem, mürekkep vb. tali unsurları ön plana çıkararak belgenin içeriğinden çok şekli unsurlarının kamuoyunda tartışılmasını sağlamak.
 
2.    Belgenin gerçekliğini ortaya koyan kişi ve kurumları yıpratmak.
 
3.    Belgeyi yayınlayan ve savunan gazete ve gazetecileri belgenin gerçek olmadığına dair ikna etmeye çalışmak, ikna edemediklerini de yıpratmak.
 
4.    Belge'nin orijinalinin Askeri Savcılık aracılığı ile elde edilerek, Jandarma Kriminal'e göndermek suretiyle gerçek olmadığına dair rapor çıkarttırmak.
 
5.    İmza makinesi gibi argümanlara sarılarak kamuoyunda belgenin gerçekliğine olan inancı sarsmak.
 
6.    Belgenin içeriğinden daha çok, gündeme geldiği dönemin kamuoyunda tartışılmasını sağlayarak dikkatleri belgenin içeriğinden uzaklaştırmak.
 
7.    Anayasa Mahkemesine baskı yaparak bir an önce ilgili maddedeki değişikliğin iptaline yönelik karar çıkarttırmak ve yargılama sürecini askeri yargıya taşımak suretiyle takipsizlik kararı verdirmek
 
8.    28 Şubat sürecinde dönemin Başbakanı Necmettin ERBAKAN'a imzalatarak ihraç edilen 1000'in üzerinde TSK mensubu gibi TSK bünyesinde cadı avı başlatılarak YAŞ kanalıyla büyük bir tasfiye
yapmak.
 
9.    Bu girişimler ile sonuç alınamaz ise Genelkurmay Askeri Savcılığı aracılığı ile suçluların sadece Alb. Dursun Çiçek ve birlikte çalıştığı alt kademe personel olduğu şeklinde karar aldırmak. Bu personelin olabilecek en hafif suçlar ile cezalandırılmasını sağlamak. Yargılama sürecinin, emir vererek çalışmaları başlatan ve yönlendiren komuta kademesine sıçramasına engel olmak.
 

DKM ARŞİVİ