Yazdır

Ay?e Arman K?v?rtm??...

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GES?N 

Belediye seim sonular?ndan ne bekliyorsa Ay?e Arman Kaybettik K?v?rtman?n manas? yok   diye yaz? yazm??.

Kendisinin aidiyeti CHPye mi yoksa MHPye mi  o belli de?il.  

Akist medyada  yaz?ya  atlayan atlayana , pek be?enmi?ler.

Ay?e Arman hepinize hay?rl? olsun, yak???r, zaten senelerdir yak??maktad?r.

Yeni?afak?n ba??na d?nmez misiniz ?

K?v?rtma kalalar?n? iki yana sallayarak oynamak ya da yrmek anlam?nda kullan?ld? ise  Ay?e Arman?n eline mecazi manada kimse su dkemez, erotik foto?raflar?yla dnya gazetecilik tarihine gemi?  yegane   gazetecidir  Ay?e Kad?n .  

Mesle?inin gere?i k?l?ktan k?l??a girdi  , dansz k?l???nda  grmedik .

Fikri manada  bunca k?v?rtmaya kaybettiyse kendi sorunu , yaz?k bunca eme?ine.

Bizi kar??t?rmayacak, biz k?v?rtm?yoruz y?llard?r, sopa gibi duruyoruz.

K?v?rtmay? k?v?rmak eylemini yapt?rmak anlam?nda kullan?yorsa evet mensubu oldu?u medya grubu  kaybetti, bu sefer k?v?rtt?ramad?lar, bir form d?kl? var. Power Broker lara yak??m?yor !

Ay?e Kad?n  K?v?rma y?  ba?armak, ba?a ?kmak, becermek, hakk?ndan gelmek anlam?nda kulland? ise o zaman kaybeden muhatap kim ?  

nk  Kemal K?l?daro?lu ba?ard? , Mansur Yava? ba?ard?, Sar?gl i?i nereden nereye getirdi ba?ard?, Yalova ba?ard?, Hatay ba?ard? say say bitmez.

Aral?ktan bu yana adamlar tarih yaz?yor,  siyasi bir mcadelenin demokrasi kahramanlar?n? izliyoruz .

K?v?rtmayal?m kaybettik  diyor Arman, Nagehan Al? ile fark?,  Nagehan daha drst kaybettiniz diyor , ben sizdenim filan demiyor .  Nagehan Al?y?  pp ba??ma koyuyorum, ta yap?p gezdiriyorum, bak?n beni ne hale getirdi Ay?e Arman.

Neden mi , Ay?e bizdenmi?  , bizi yenilgiye al??t?r?yor biz manya??z ak?ll?m?z o, metin olun kaybettik diyor. 

Hem Bizden hem Ak?ll?m?z  Alpellaya doydu?umuz and?r bu !

Sanki hastanedeyiz, CHP veya MHPnin  ba??nda btn gece  Ay?e Kad?n beklemi?, odadan ?k?yor ve bize haberi veriyor !  Kaybettik diyor  ve bizler  b...gibi kal?yoruz !

Ben MHPyi   de ba?ar?l? buluyorum ,  art?? ortada, daha dn Aral?k bu gn Nisan !

Fakat nedense Ay?e Kad?n memnun de?il !

Bir kaybedi? peki?tirmesi tela??nda sanki.

Kaybettik diyor !

Byle bir grup olu?tu ,Ay?e Kad?n sembol ;   Beyaz Trk olarak tan?ml?yorlar kendilerini , CHPli ama Tayyip beyi isteyen , hatta Say?n Ba?bakana kar?? gibi grnen ama giderse diye d kopan ona hayran bir insan toplulu?u olu?tu zellikle Do?an grubu evresinde.

Hakl?larda Ne istediler de vermedi Say?n Ba?bakan, TRTde dizilerde oyunculuk bile yapan var aralar?nda ,  a?ka destekleyin o zaman, bir beis yok b?rak?n bu k?v?rtma yaz?lar?n?.  Zaten  btn yk Y?lmaz zdilin omuzlar?nda stne stlk  bu kaybettik ayaklar? !

Saniyen , Ay?e Kad?n  Ak Partiyi rnek alacak kadar be?endiyse ki rnek vermi? davran??lar?n?   belki de Ak Partiye oy verdi . 

Yok vermedi CHP ya da MHP  Ak Parti  gibi olsun istiyorsa Ey  Ay?e Kad?n sen ne manas?z isteklerde bulunuyorsun yahu !

Ay?e Kad?n'?n kime verdi?inden bize ne zaten, kime verirse versin  kendi bilece?i  i? ,  ayr?ca pek sever  zel yurtta?l?k haklar?n? payla?may? yak?nda  anlat?r ona verdim buna vermedim diye , genelleme yap?p bize eklemlenince huylant? oluyor insan. ( oy vermeyi kastediyorum )

Neyse Ak Parti'yi rnek als?nlar istiyorsa   CHP, MHP liderleriyle konu?abilir, imkanlar? geni? . 

K?l?daro?lu ve Baheli  nas?lsa  medya z?rvas?  dinlemeye al??m?? olmal?lar bir Ay?e Kad?n' m? fazla ..

Ama  adamlar bu ya?tan sonra nas?l Tayyip Bey gibi olurlar, olmak niye istesinler ayr?ca , hadi Ay?e Kad?n'a uydular ne yapar?z biz, bir tanesi ile ba? etmek iin ikisine gvenirken Yapma Ay?e Kad?n...

Gzel k?v?rtm?? son yaz?s?nda  Ay?e Arman , ayak oyunlar? mthi? hani y?llar nce Avni zgrelin tavsiyesi ile balemizde arad?klar? Trk Ad?m? bu olsa gerek.

Ay?e Kad?n k?v?rt?yor ;

Oy dingala dingala, ate? d?t mangala, Ay?e de Fatma dostum  var alkala yavrum alkala......

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri