Yazdır

TURKCELL SONUNDA BENDEN KURTULDU!

Aktif .

suatsenocakkk1996 y?l?yd? san?r?m ?svete ya?ayan kay?n biraderim, ortalama bir uzaktan kumanda boyutlar?nda Nokia marka bir cep telefonu hediye etmi?ti bana.

Ta??nabilir bu cep telefon makinesine bir de hat almak gerekiyordu ve ba?ka alternatif olmad??? iin o zaman, bugn devlet kadar zengin hale gelen Turkcellden (Trksel) 0532 ........ hatt?n? ald?m.

Ogn bu gndr bu hatt? kullan?yorum. Arada, Trksel telekomun himayesinden ukurova grubunun kanatlar? alt?na geti, ben Trkselden gemedim. ?ki y?l kadar sren ?sve maceram s?ras?nda bile hatt?m? kapatmad?m ve dn?te ayn? numaray? kullanmay? srdrdm. Arada kontrl hatlar ?kt? ve ba?ka operatrler

Trkselin, ne de olsa 35 kusur milyon abonem var yakla??m?, pes dedirtirdi ve bir ba?ka GSM operatrne gememe yolunda direncimi k?rd?.

Numaram ayn? ama art?k bir Trksel kullan?c?s? de?ilim.

ok direndim, ok sabrettim. Tepkimi mailler atarak, ilgili operatrlerle gr?erek belirtmeme ra?men Trksel, Trkselli?ini yapmaya devam etti.

Kendilerine gre hakl? olabilirler. Ne de olsa Dnyan?n orta byklkteki bir lke nfusu kadar abonesi var. Biri gitmi?, onlar?n umurunda olmayabilir.

Ama benim umurumda

13 y?ll?k Trksel kullan?c?s? de?ilim art?k.

13 y?l, ?aka de?il!

Gein bir telefon ?irketi olmas? mnasebetini, s?radan bir mahalle esnaf? sz konusu olsa, 13 y?ll?k bir m?teriye yap?lacak muamele bellidir.

Berber olsa, daha zenle yap?lan bir t?ra?, ekstradan s?k?lan parfm ve kolonya Kasap olsa, ya?s?z taraf?ndan konulan k?yma, bakkal olsa, borlarda gsterilen msamaha, kahvehane olsa bedelsiz ikram edilen bir sabah ay? olarak kar??m?za ?kar.

Lakin, gein y?llar?n devaml? m?terisi olmay?, Trkselli olman?n bir zelli?i de kalmad?.


Hala dnyan?n en pahal? ileti?imi bu lkede Trksel her tarafta ekiyormu?, laf? gzaf!

Pahal?, hem de ok pahl? Her taraftan ekse ne olur?

2003-2005 y?llar? aras?nda ?svete ya?arken, (?svein o zaman nfusu 9 milyondu) ayr? GSM operatr aktifti. Ve o dnem bir de 3G diye grntl telefon hizmeti veren bir ?irket ?km??t? ki, aradan 6 y?l gemesine ra?men bizde grntl telefon hala gelmedi. (Nedenini Trksele sormal? m?y?z acaba?)

1 krona fatural? hat ve telefon sat??? yap?l?yordu.

Kontr yklemeseniz de hatt?n?z bir y?l a?k kal?yordu.

Sizin numaran?z arand???nda ekstradan kontr kazan?yordunuz.

Trkselin kampanyalar?na bak?yorum da Byle bir uygulama olur mu? Bir kampanyadan yararlanmak iin bilmem ka ay Trkselde kalmay? garanti eden szle?meye imza atman?z gerekiyor. Yok byle bir gvensizlik. Be mbarek adamlar, ben Trkseli kullan?yorsam ne diye ba?ka aboneye geeyim.

Yazar?n?z bugne kadar Trkselin hibir kampanyas?ndan bu gven duygusu eksikli?inden teri yararlanmam??t?r.
Art?k gerek de kalmad? ya neyse

Trksel bu lkenin ilk GSM operatr olmas?na ra?men, ne bir kolayl?k sa?lad?, ne de bir indirim.

Ama ben m?teriyim ve daima hakl?y?md?r.

ok direndim Trkselden ayr?lmamak iin ama ayn? aba kar?? taraftan gelmedi.

Ve Trksel sonunda benden kurtuldu. Bir ba?ka operatrden yararlan?yorum. Numaram ayn?

En gzeli de bu


nk biz m?teriyiz.


Her zaman hakl?y?z.
suatsh@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri