forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Yazdır
PDF

DOĞAN HOLDİNG'TEN SATIŞ AÇIKLAMASI

Aktif .

dyhDoğan Yayın Holding bir kısım varlıklarının satışı ile ilgili olarak Goldman Sachs danışmanlığında yürütülen süreçte bağlayıcı olmayan tekliflerin alındığını ve önümüzdeki günlerde veri odası sürecinin açılacağını açıkladı.DYH tarafından KAP'a (Kamu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada, şöyle denildi:


"Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, Şirketimize yeni ortaklar alınması ve/veya bağlı ortaklıklarımızdaki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, varlık satışı yapılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında, teklifleri ciddi ve koşulları uygun bulunan kurumlar ile çalışmalar, danışman kuruluş (Goldman Sachs) refakatinde halen devam etmektedir. Mevcut durum itibariyle kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.


"Yürütülmekte olan çalışmalar esnasında ilgi duyan çok sayıda kurumun, imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamında "bağlayıcı olmayan" teklifleri alınmıştır. Bağlayıcı olmayan tekliflerin alınmasının gerekçesi, önümüzdeki günlerde açılacak "veri odası" (due dilligence) sürecine, ciddi ve koşulları uygun olan alıcıların dahil edilmek istenmesidir. Bu kapsamda,
News Corporation ile birlikte diğer bazı kurumlar, vermiş oldukları tekliflerin düşük bulunması ve koşullarının yeterli görülmemesi nedeniyle tarafımızdan sürecin dışında bırakılmıştır. Bu itibarla, News Corporation'ın teklifini geri çektiği şeklinde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"Söz konusu süreç, Şirketimiz varlıklarının/iştirak paylarının satışı ile sonuçlanabileceği gibi, yeni ortaklık/ortaklıklar kurulması ile de
sonuçlanabilir. Çalışmalar sonucunda, gelecek "bağlayıcı" (nihai) tekliflerin hiç birisinin uygun bulunmayabileceği (herhangi bir satış olmayabileceği) ihtimalinin de, yatırımcılarımız tarafından göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Bu itibarla, Şirketimizin medyadan tamamen çıktığı veya çıkacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

DKM ARŞİVİ