forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Yazdır
PDF

ÇALIK'TAN TARAF'A 'WİKİLEAKS' TEKZİBİ...

Aktif .

ahmet_calikÇalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık hakkında ABD'lilerin iddialarından oluşan telgrafları yayınlayan Taraf Gazetesi bugün bir tekzip yayınladı.

 

Çalık Holding A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından Wikileaks belgelerindeki iddialara yer verilirken, Taraf'ın Çalık Holding ve Ahmet Çalık'ı rencide etmeye yönelik yayınlarına da tepki gösterildi.

Taraf'ta yayınlanan  tekzip...

Gazetenizin 11 Mayıs 2011 tarihli sayısında “Türk fakirinden Türkmen zenginine” ve “Niyazov’un Oğlu Gibiydi” başlıkları altında WikiLeaks belgelerine dayanıldığı iddia edilerek yer alan yazının gerek başlığı gerekse içeriği Şirketimizi ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Çalık’ı rencide etmeye yönelik gerçek dışı isnatlar içermektedir.

Ticari alanındaki faaliyetleri 1930’lu yıllara dayanan köklü bir ailenin ferdi olan Sayın Ahmet Çalık, ilk şahsi girişimini 1981 yılında gerçekleştirmiştir. 1987’de Sayın Ahmet Çalık bugün dünyanın en büyük denim kumaş üreticilerinden biri olan Gap Güneydoğu Tekstil’i kurmuştur. Türkiye’deki başarılarını devam ettirmek ve bağımsızlığını yeni ilan etmiş olan kardeş Türkmenistan’ın ekonomik dönüşüm çabalarına destek olmak amacıyla, Sayın Ahmet Çalık bu ülkedeki ilk Türk yatırımcılarından biri olmuştur.

Çalık Holding, 14 ülkede 80’i aşkın şirketi, bu şirketlerde görev yapan 20.000’i aşkın çalışanı ile enerji, tekstil, telekomünikasyon, pazarlama, inşaat, finans, medya ve madencilik alanlarında faaliyet göstermektedir. Dünyanın önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları gerçekleştiren Çalık Holding dünyanın en gelişmiş ülkelerinin global çapta faaliyet gösteren firmalarıyla rekabet etmektedir. Dünya çapındaki ticari faaliyetlerinin yanı sıra, Grubumuz ülkemize ve ülkemizin tanıtımına ciddi katkılar sağlamaktadır.

Grubumuz iş dünyasında açık, şeffaf, dürüst ve ilkeli çalışma biçimiyle ve yılların gayreti sonucu elde ettiği başarılarla ülkemiz için katma değer yaratmış olmanın, binlerce kişiye istihdam sağlamanın haklı gurur ve sorumluluğunu taşımaktadır. Çalık Grubu, Malatya’daki tekstil işletmeleriyle Doğu Anadolu’nun en büyük işverenlerinden biri konumundadır. Diğer yandan, bir Türk şirketi olarak Orta Asya’da gerçekleştirdiği büyük ve öncü yatırımlarla 20 yıldır ülkemizi temsil etmekte ve bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Bunun yanında Grubumuz Arnavutluk ve Kosova’da gerçekleştirdiği yatırımlarla da Balkanlar’da faaliyet gösteren en büyük Türk gruplarından biri haline gelmiştir.

Hal böyle iken, Çalık Holding ve Sayın Ahmet Çalık ile ilgili olarak mezkur yazıda dile getirilen ifade ve isnatlar, gerçek dışı ve hayal mahsulü olup bu ve benzeri iddiaların bazı medya kuruluşlarında ısrarla ve sistematik olarak yayınlanmasını ve bir nevi karalama kampanyasına dönüştürülmesini de en hafif tabiriyle sorumlu gazetecilik ilkeleriyle bağdaştıramadığımızı ifade etmek isteriz.

Diğer yandan, bağımsızlığını kazandığı ilk yıllardan itibaren Türkmenistan’ın özellikle tekstil, inşaat ve enerji sektörlerinde büyük yatırımlara ve prestij projelerine imza atan, binlerce kişiye istihdam yaratmak dışında yine binlerce kalifiye kişinin yetişmesine vesile olmak suretiyle ülkenin kalkınmasında büyük katkısı bulunan Çalık Grubunun ve Sayın Ahmet Çalık’ın bu ülke ile ilişkileri olumsuz şekilde etkileyebilecek en ufak bir eylem içerisinde bulunduğunu iddia etmek ise abesle iştigaldir. Bu nedenlerle, yapılan haberde atıf yapılan yazışmalardaki ifadeler hiçbir somut veriye dayanmamanın yanısıra, hangi bilgi veya belgeye dayalı olarak tespit edildiklerinin anlaşılması da mümkün olmayan keyfi ve dayanaksız yorumlardan ibarettir.

Bu vesileyle, kardeş Türkmenistan’da dev projelere ve yatırımlara imza atma ve binlerce kişiye istihdam sağlama gururunu yaşayan Çalık Grubu olarak, çeşitli basın-yayın organlarında iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri yıpratma amaçlı ve gerçek dışı haber ve yorumlara karşı yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceğimizi ve uzun yılların gayreti sonucu kardeş Türkmen halkı ve saygıdeğer Türkmenistan Devleti nezdinde tesis etmiş olduğumuz haklı itibar ve güveni zedelemeye yönelik faaliyetleri yine hukuk kuralları içerisinde engelleme hususunda tam bir kararlılık içersinde bulunduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Ayrıca, Grubumuz Rusya Federasyonu ile de çeşitli ticari konularda işbirliği içerisinde olmuştur ve olmaktadır. Ülkemiz ile Rusya arasındaki ilişkiler de son derece olumlu bir şekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuzluğun mevzu bahis olmadığı Rusya ile bazı sorunlar olduğu yönünde intiba uyandırmaya yönelik birtakım ifade ve isnatlar da mesnetsiz ve gerçek dışıdır.

Yine Gazetenizin 12 Mayıs 2011 tarihli sayısında “Medyanın hal-i pür melali” başlığı altında hiçbir somut veriye dayanmayan, hangi bilgi veya belgeye dayalı olarak tespit edildikleri bilinmeyen bazı Wikileaks belgelerine atıfla ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Çalık Holding bünyesine katılmasına ilişkin asılsız ve mesnetsiz haberler yer almıştır. Sayın Ahmet Çalık başkanlığındaki Çalık Holding yönetimi, ticari bir tercih olarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun düzenlediği açık ihaleye katılmak suretiyle, ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 1,1 Milyar Dolar gibi yüksek bir bedelle satın alarak aynı zamanda kamu alacaklarının tahsil edilmesi sürecine de katkı sağlamıştır.

Kamuoyunca bilindiği üzere, ATVSabah Grubu, ihale sürecinin ilgili tüm yasal prosedürlerin usulünce ve son derece şeffaf bir şekilde tamamlanması ile birlikte 24 Nisan 2008 tarihi itibariyle Çalık Grubu’na d hil olmuştur. 05 Aralık 2007 tarihinde yapılan ihale ile başlayan ve 24 Nisan 2008 tarihindeki devir-teslim ile sona eren bu süreçte TMSF, RTÜK ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli tüm izin ve onaylar alınmıştır.

Diğer yandan, satın alma sürecinde kullanılan krediler de zamanında ve eksiksiz olarak ödenmektedir. Buna göre, satın alma sürecinde özkaynaklardan karşılanan 500 milyon Amerikan Doları sermayeye ilave olarak bugüne kadar kredi veren bankalara 15.000.000 Amerikan Doları komisyon ödemesi, 51.219.838 Amerikan Doları anapara ödemesi, 147.257.197 Amerikan Doları kredi faizi ile birlikte toplam 213.477.035 Amerikan Doları tutarında ödeme yapılmıştır.

Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonu herhangi bir kişi veya kurumun yönlendirmesi ya da görevlendirmesi ile hareket etmemekte; aksine tarafsız ve bağımsız yayıncılık anlayışının sonucu olarak, eleştiri sınırları içerisinde herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğüne sonuna kadar saygı gösterilmektedir. Buna karşılık, Turkuvaz Medya Grubu yayın organlarının kamuoyu nezdinde yıllar içerisinde oluşturdukları güvene, imaja, ilke ve değerlere son derece ağır ve fütursuz bir şekilde saldırmanın ne basın özgürlüğü ne de eleştiri hakkı ile izahı mümkündür. Seviyesi saygıdeğer kamuoyumuzun yüksek takdirine bırakılan bir üslupla bazı medya kuruluşlarında yer alan haber ve yorumlar vasıtasıyla Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonu’nun yayıncılık anlayışını karalama gayreti içine girilmesi esasen gerçeklerin kasıtlı olarak tamamen çarpıtılması hatta yok sayılmasını hedeflemektedir.

Ticari hayatın etik kuralları çerçevesinde gerçekleşen bir satın alma sürecine ve tüm yükümlülükleri yerine getirilmiş olan bir kredi kullanımına siyasi anlamlar yüklenmeye çalışılması ve haksız şekilde eleştiri konusu yapılması suretiyle Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonu’nun tarafsız ve bağımsız yayıncılık anlayışına gölge düşürülme çabasının, sistematik bir karalama kampanyasının ürünü ve tamamen suiniyetli bir yaklaşım olduğu, ayrıca bu türden yorum, yazı ve haberlerin art niyetli ve maksatlı olarak kaleme alındığı da açıkça anlaşılmaktadır.

“Güvenilir haber kaynağı” olmak ilkesini kendisine rehber edinen Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ATV ve Sabah; saygın, objektif ve dürüst yayıncılık anlayışı ile halkımızın takdirlerini kazanmıştır. Bunun neticesi olarak da Çalık Holding diğer sektörlerde gösterdiği başarılı performansı medyada da göstermiş ve 2010 yılında Turkuvaz Medya Grubunun faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır.

Çalık Grubu, özellikle medya sektörüne adım atmasını müteakip zuhur eden tüm yıpratma ve dezenformasyon çabalarına karşın, kurulduğu günden bu yana olduğu üzere başarısını borçlu olduğu yüksek etik değerler zemininde hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun etkisinde veya güdümünde kalmadan Türk ekonomisine ve ülkemizin dünya çapında rekabet gücüne katkıda bulunmaya azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Söz konusu yanlış bilginin düzeltilerek kamuoyuna doğru bilgi verilmesi hususunda gereken özen ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızı ifade eder, bu açıklama metnimize gazetenizin yayınlanacak ilk nüshasında yer vermenizi önemle rica ederiz.

DKM ARŞİVİNİ GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'NİN 1998-2001 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2001-2003 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2003-2009 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN