forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

trt_logoTRT 2'de yay?nlanan ve Ahmet Trk'n kat?ld??? canl? yay?nda Nasuhi Gngr'n, Abdullah calan iin 'Say?n' ifadesini kullanmas? tart??maya neden olmu?tu. TRT konuyla ilgili a?klama yapt?.

TRT Genel Mdrl? taraf?ndan yap?lan a?klama ?yle:

TRT, H?B?R TERR?STE SAYIN DEMEM??T?R, DEMEYECEKT?R!

Baz? bas?n yay?n organlar?nda: TRT ekranlar?nda blc ba?? Abdullah calana say?n denildi?ine dair haberler ?km?? olup; bu haberlerin yanl?? bir yorumdan kaynakland???n? belirtmek iin a?a??daki kamuoyu duyurusu yap?lm??t?r.

TRT2de yay?nlanan Byte isimli program?m?zda DTP e? ba?kan? Ahmet Trk kat?lm?? ve kendisine gazetecilerle program sunucusu sorular sormu?lard?r.

Byte program?nda; TRT personeli olmayan ve TRTye konuk olarak kat?lan Star Gazetesi yazar? Nasuhi Gngr, dil srmesi ve fark?nda olmadan sadece bir kez say?n ibaresini kullanm??t?r.

Nasuhi Gngr, kulland??? say?n szc?nn hibir anlam ifade etmeyece?ini ve bunun sadece bir dil srmesi oldu?unu bugnk yaz?s?nda belirtmi?tir. Nasuhi Gngr, bahsedilen terrist hakk?ndaki gr?lerinin kamuoyu taraf?ndan bilindi?ini de belirtmi?tir.

TRT, hibir yay?n?nda bir terriste say?n dememi?tir ve demeyecektir

TRTye konuk olarak gelen birinin canl? yay?n s?ras?nda yanl??l?kla syledi?i bir szck, TRTnin yay?n ilkelerini zedeleyemez.

TRTyi ele?tirenler, baz? zel kanallarda tek programda bilinli olarak 12 kez blc ba??na say?n dendi?ini de kamuoyuna a?klamak zorundad?rlar.

TRTyi haks?z yere ele?tirenler yay?nlar?m?zdaki ?ehit haberlerini bir kez daha izlemelidirler. ?ehitlerimiz ve milli duyarl?l?klar?m?z tek nceli?imizdir.

?ehit haberlerini ilk haber olarak veren; milli bayramlarda 16 saatlik canl? yay?nlar yapan ve kamu yay?nc?l??? sorumlulu?undan hibir taviz vermeyen TRT, terristlere bilinli biimde say?n diyenleri de hukuka ve milletimizin duyarl?l???na havale etmektedir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri