forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

ORADAYDIM!

Aktif .

gurkan haydar kilicarslanGRKAN HAYDAR KILIARSLAN: 29 May?s Cuma 2009. ?stanbulun fethinin 556. y?ldnm. Bir Cuma gn. Trafik her gnden daha etrefil olacak. Bir karar vermem gerekiyor. Arabam?n benzin gstergesi fena grnmyor. Beni gtrr ve getirir. KGS kart?m da henz iflas etmi? de?il. Saat ?lene yakla??yor.


Ya ?imdi gitmeliyim, ya asla gitmemeliyim. Kader an?. Yaz? tura at?yorum. 2 kez gitmemek, 1 kez gitmek ?k?yor. Ve ben her zaman oldu?u gibi kaybedene oynuyorum. Gidiyorum. Yola ?k?yorum. Kurtkyden TEMi gemek zor olmuyor. 160 bile yapabiliyorum. Gi?elerden sonra kprlerin yollar? ayr?l?yor. Ama Bo?azii Kprsnn ba?lant? yolunda yol t?kan?yor.

Bir kaza olmal? diye d?nyorum. 1 saatte kprye ula??yorum. Kprden sonra benzer s?k?nt?, Be?ikta?a inerken kar??ma ?k?yor. Art?k ?stanbul kurdu oldu?umu syleyebilirim. S?rt s?rta trafikte araya girecek taksilere, otobslere bile ?ans tan?m?yorum. Nihayet Makaya t?rman?yorum. ?spark?n 2 saati 5 TLl?k parklar?ndan birine park ediyorum. Saat 2ye yakla??yor. Asl?nda ge kald???m bile sylenebilir. Ama karn?m a. Gidece?im yerde yemek yiyemem. Park cretini verdikten sonra cebimde sadece 30 TL kald?. Hem i?im de geldi.


Bu yzden kendimi Maka Park? stnde bulunan ay bahesine at?yorum. Buralarda tuvalet var m?? diye soruyorum. Sahibesi olan kad?n yalan sylyor. Hay?r, tuvalet yok burada diyor. Sanki kendileri asla i?emezlermi? gibi gzn k?rpmadan yalan sylyor. Halbuki az ileride bir personel tuvaleti var. Oraya gidiyorum. Sonra bir tost ?smarl?yorum. Manzaram ?.T.. Gm?suyu yerle?kesi. Benim okulum. An?lar?m resmi geitte ve ben onlar? bir fa?ist general gibi selaml?yorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Geit bittikten sonra buraya neden geldi?imi an?ms?yorum ve do?ruca Ni?anta??na yneliyorum. Daha nceleri buralarda srtt?m iin Salomanjenin yerini biliyorum. Me?hur gne? gzl?m gzmde. Ama tebdil-i k?yafet iindeyim. Sakal?m? geici olarak kestim nk. Kk bende. Uzataca??m tekrar. Salomanjenin nne geldi?imde ieriye bir gz at?yorum. Fakat gzl?m de?i?tirmem gerek. Bir ?ey gremiyorum.

De?i?tiriyorum. Oradalar. Tan?yorum onlar?. Hemen kap? nnde bulunan masalardan birine geiyorum. Garson an?nda meny getiriyor. Sanki esasl? bir yemek ve ?arap iecekmi?im gibi meny evirip eviriyorum. Bak?yorum oras?na buras?na bir trl karar verememi? gibi. Garson olduka umutlu. Oysa sadece ay ve kahvenin fiyat?n? ar?yorum mende. Nihayet buluyorum. Sevinli bir haber. ay 2.5 TL. Hah, tamam diyorum. Buradan batmadan ?kar?m. diyorum. Ama 2 tane ayla 2 saat geirmenin gl? geliyor akl?ma. Ben de Batt? Bal?k Yan Gider diyor ve bir latte ?smarl?yorum. Dile kolay. Tam 7 TL. Garson karde? Latteyi duyunca biraz rahatl?yor.

Serdar Turgutun, Soner Yal?n?n, Ali Saydam?n s?rtlar? dnk. Ama aynadan yzlerini grebiliyorum. Konu?malar?n? duyacak kadar yak?n?m. Kar??lar?nda Oray E?in, Ay?enur Arslan, Tu?e Tatatri ve sima olarak tan?d???m halde o an ismen ?kartamad???m 3-4 bayan daha var. Muhabbet koyula?m??. Serdar Turgutu biraz durgun gryorum. ?arap iiyor. Oray E?in masada ne var ne yok gtryor ve herkesten daha ok konu?uyor, glyor, New Yorktan bahsedip duruyor. Hafiften ak?r hali de var. Bu arada s?k s?k ?smailin ad? geiyor. Her defas?nda glyorlar. Bu konudaki detay? burada yazamam. O kadar da de?il. Medya paparazzili?inin de bir s?n?r? var. Benim latte bitiyor. Bir kad?n nazar boncu?u sat?yor. Biri pembe, di?eri mavi. Al sana hediyem olsun diyor. Biri k?z?n iin, biri o?lun iin diyor. O?lum k?z?m yok diyemiyorum. Al?yorum ve hediyesi 1 TL veriyorum. Kad?n ba?kas?na satam?yor. Sadece bana satabiliyor nazar boncuklar?n? ve gidiyor. Ni?anta??n?n ?le saatlerini ya?ayan sokaktan ??k bayanlar ve erkekler gelip geiyor. Ben yeniden kafam? medya masas?na dndryorum. Bir ay ?smarl?yorum.

Bu arada yeni televizyon program?ndan bahsediyorlar. Ahmet Hakan?n U?ur Dndar?n dala??n? skmekle me?gul oldu?unu sylyor Oray E?in. Anla??l?yor ki, az sonra Ahmet Hakan da gelecek. Bu arada masan?n sima olarak tan?d???m mini etek giymi? bayan i?tirakilerinden biri s?k s?k telefon etmek iin masadan ayr?l?p nmde dikiliyor. Telefonda birisine Salomanjenin adresini vermeye abal?yor ama bilemiyor. Te?vikiye Camisi diyor, tesini getiremiyor. Yzn bana dnyor ve aresiz benden yard?m istiyor. Ona Salomanjenin adresini veriyorum. Sanki her Cuma buraya ben gelirmi?im gibi grubun ba?ka bir i?tirakisinin buraya gelmesine yard?mc? da oluyorum. te yandan s?k s?k medya masas?na dnp bak?yor olmam masan?n i?tirakilerinden baz?lar?n?n dikkatini ekiyor. Kimisinin yznde, ne yalan syleyeyim, Kim bu h?yar! Niye bize bak?p duruyor! Tamam biz me?huruz ama bu bak??lar hi tekin de?il duygular?n? okuyorum. Kimisinde Ben bu kekoyu bir yerden tan?yorum ama nerden ifadesi var. Kimisinde Sap?k m?d?r nedir? sorusunu okuyorum. Ben ay?m? yudumlarken aniden bir ses duyuyorum ve kafede bir heyecan f?rt?nas? esiyor. ??te geldi diyorlar. Bir bak?yorum herkes aya?a kalk?yor. Hatta Salomanjenin di?er masalar?nda bulunan m?teriler bile aya?a kalk?yor. Herkes aya?a kalk?yor. Ne oluyor? derken kafam? bir dndryorum. ?ofr olan s?k? bir aratan medyan?n gavs? iniyor.

H?ncal Ulu Hazretleri Salomanjeye te?rif ediyorlar. Bir tek ben aya?a kalkm?yorum. Alternatif medyan?n isyankar ?erefine hi merak etmeyin halel getirtmiyorum. H?ncal Ulu ben hari herkesle p?p kokla??yor ve tam? tam?na kar??ma oturuyor. San?yorum kuru fasulye ?smarl?yor. Bir sre sonra onunla da s?k s?k gz gze gelmeye ba?l?yorum. H?ncal Ulu arada bir kahkahas?n? at?yor. Zaman zaman duruluyor. Bana do?ru bak?yor. Kesiklerime kar??l?k veriyor. Herhalde o da bu i?te bir terslik var diyor. E H?ncal Ulu bu... Hissediyor. Salomanje konuklar? aras?nda farkl? bir ?ey, bir creature, ortamda bir alien oldu?unu anl?yor tabii. Y?llar?n dedektr gzleri ortam? tarad???nda benim zerimde unknown yaz?yor. te yandan Oray E?in sanki benim orada oldu?umu bilirmi? gibi ve bana nispet yaparcas?na H?ncal Uluun sayfas?ndan bir para istiyor. Diyor ki, Abuzittinin yerinde ben yazabilir miyim? Halbuki benim o sayfan?n tamam?nda gzmn oldu?unu cmle alem biliyor. Ama ben yine de sinirlerime hakim oluyorum.

Bir ay daha ?smarl?yorum. ??te tam o anda nmde Ahmet Hakan dikiliyor. Sand???mdan me?er pek k?saym?? mbarek. O da s?rt? dnk bir ?ekilde oturuyor. Gnn en sessizi ise Soner Yal?n oluyor. Ya sesi ok az ?k?yor ve ben metal mzik dinlemek yznden duyma kabiliyeti azalan kulaklar?m nedeniyle duyam?yorum. Ya da hakikaten pek az konu?uyor. Ali Saydam ve Oray E?inin kahkahalar? H?ncal Ulu geldikten sonra dinginle?iyor. Bu arada birinci a??zdan Ahmet Arsan?n Ahmet Hakan oldu?unu yerinde teyit ediyorum. Oray E?in de Abuzittin sayfas?nda Oray Arsan olarak yazmak istedi?ini sylyor.

U?ur Dndar?n da gelece?i syleniyor. Ne var ki benim 2 saatlik park srem dolmak zere. 2 saati a?arsam bir 5 TL daha vermek zorunday?m. Benimkisi bir Klkedisi hikayesi. 2 saatim doldu?u anda Salomanjeyi terk etmek zorunday?m. 2 saati geirirsem arabam?n tekerlekleri kaba?a dnecek, direksiyonu susaml? simit olacak nk. Cebimde kalan parayla daha fazla medya paparazzili?i yapamam.

Bu arada zaten epeydir gitmeye al??an ama masa taraf?ndan gitmesi engellenen Serdar Turgut kalk?yor ve herkesle vedala??p tam nmden geiyor. Y?llard?r yaz?lar?n? ka?rmadan ve merakla okudu?um, zekas?na her zaman hayran kald???m bir medya ikonu tam nmden gelip geiyor. Ka?r?r m?y?m? Hem de siz sevgili okurlar?m ad?na byle bir gn tamamen bir casus ya da silik bir paparazzi muhabiri olarak geirecek de?ilim. Neticede onlar ?u veya buysa ben de GHKy?m. Masaya ili?medim. nk kimseyi bak??lar?m hari tutulursa rahats?z edecek de?ilim. Fakat Serdar Turgutu yaln?z yakalam???m. Kap?y? da Deli Dumrul gibi tutuyorum. Bir anda sert bir ifadeyle Serdar Bey! diye sesleniyorum. Serdar Turgut beklemedi?i bir ses duymak nedeniyle az biraz sanki Obaman?n top at???nda ya?ad??? hale benzer bir ?ekilde irkiliyor. GHKn?n sesi boru gibidir. Kal?nd?r. Serdar Turgut Efendim diyor. Merhaba Serdar Bey. Ben Grkan Haydar K?l?arslan. yeniHarman. diyorum. Halini hat?r?n? soruyorum ve ekliyorum. Sizi grmek iin gelmi?tim sadece. Serdar Turgut Arkada?larla topland?k i?te burada. diyor ve arkas?na bakmadan h?zl? ad?mlarla yoluna devam ediyor. Asl?nda biraz buruluyorum. Bunca y?l takip etti?iniz bir yazardan daha fazla saniyeleri beklemek de hakk?n?z diye d?nyorum. Ama i?i vard?r, gc vard?r diyerek sevgime zarar vermek istemiyorum. Fakat elimi yle bir s?km?? ki o gittikten dakikalar sonra bile elim s?zl?yor. ?nanam?yorum ama Serdar Turgut ile tokala?m?? bir Medyalogum ben art?k. Art?k gitme zaman? ama nce bir tuvalete gitmeliyim diyorum. Tuvalet ufak bir wc... ??imi bitirip elimi y?kad???m s?rada tuvaletin kap?s? a?l?yor. Kar??mda Ali Saydam. Tek tek yakalad???m? affedecek de?ilim. Davetli olmad???m bir masaya s?rna??p insanlar? rahats?z etmem ama srden ayr?lan? da affetmem.


Fakat Ali Saydam ile tuvalette tan???p tokala?ma fikri pek ho?uma gitmiyor. Tuvaletten ?k?yorum ve d??ar?daki ayna kar??s?nda kravat?m? filan dzeltiyorum. Ali Saydam? bekliyorum. Bu arada iimi bir kurt kapl?yor. Bu konuda hastal?k derecesinde titiz oldu?um iin kap?ya kula??m? yakla?t?r?yorum. Bir musluk sesi duymak istiyorum. Neticede babam olsa el s?k??aca??m insan elini y?kam?? olmal?. Geri bunu bilmenin olana?? olmadan el s?k??t???m tonla insan var ama bu defa bilme ?ans?m var. ?nsan?n ba??na her gn gelmez bylesi. Bir yazarla el s?k??acaks?n?z. O yazar?n elini y?kay?p y?kamad???n? saptama ?ans?n?z var. Neyse ki musluk a?l?yor ve pek k?sa bir sre sonra Ali Saydam ?k?yor. Onunla da tan???yoruz ve tokala??yoruz. yeniHarman ha! diyor merdiveni benim nmde ?karken. Pek nemsemiyor gibi grnyor. Mainstream medyan?n alternatif medyaya verdi?i k?ymeti gzler nne seriyor. Geri bu biliniyor ama bunu medya gavs? H?ncal Hazretlerine bir ?ekilde sylemem gerek diye d?nyorum. Beni anlarsa o anlar diye hissediyorum. Sonuta bir gn herkesin ba?? s?k??aca?? zaman yan?nda bulabilece?i bir dergi yeniHarman. Ve hem de yeniHarman?n Medyalogu gelmi? kar??n?za. stelik bu paras?zl???nda onca yollar? a?m?? gelmi?. Ali Saydam, GHK gibi yazarl?k maa??n? okurlar?ndan do?rudan do?ruya alan ilk ve tek Trkiye yazar?na sanki rastgele bir okur muamelesi yap?yor. Kar??s?nda unique bir hadise oldu?unu pek anlam?yor gibi grnyor. Do?rusu bir para k?r?l?yorum. Ke?ke tuvaleti gelen H?ncal Ulu olsayd? diyorum. H?ncal Uluun farkl? bir tav?r gsterece?ini hissediyorum. Hayat?mda ilk kez canl? canl? grd?m H?ncal Ulutan bir tiran gibi Salomanjeye girmesine ra?men pozitif bir enerji al?yorum. Herhalde Fethullah Glen ile kar??la?an insanlar?n yumu?amas? hadisesini ya??yorum. E, ne de olsa kar??mda medya tarikat?n?n gavs? var. Etkilenmemek yrek ister. Ama daha fazla srden ayr?lacak koyun bekleyecek halim kalm?yor. Zaten Ay?enur Arslan da gitmi? ve Oray E?in de benden k?llanmaya ba?lam?? durumda.


Eh, 2 saatim dolmu?. Hesab? istiyorum. 16 TL. 2.5 TLlik aylar?n bu 2 saat ierisinde 50 kuru? zamland???n? anl?yorum. Belki de bana bir cezad?r diyerek sesimi ?karm?yorum. 3 ay 1 latteye 16.5 TL deyerek masadan kalk?yorum. 2 TL bah?i? b?rak?yorum ki bir daha geldi?imde garsonlar bana parya muamelesi yapmas?nlar. K?sa gnn kar? diyorum. Asl?nda herkesin bildi?i bir gere?i t?pk? Clausius gibi ispatlaman?n gururu iindeyim. Ahmet Arsan ve Ahmet Hakan? ayn? anda grm? olman?n keyfi ile ama s?rtlar? dnk oldu?u iin bir kez dahi gz gze gelemedi?im Soner Yal?n ve Ahmet Hakan buruklu?unda Salomanjeden ayr?l?yorum.


Sonu olarak beni aralar?na alm?yorlar dostlar?m. Oysa iimden srekli Ben de Ni?anta?? ocu?uyum. Beni de alsan?za aran?za. Ben de yazar?m. Ben de medya mensubuyum. Hem de maa??m? sizin gibi bir patrondan de?il, do?rudan okurlar?mdan al?yorum diye hayk?r?yorum, gzlerim Glse Birsel ve Engin Gnayd?n? ar?yor, ke?ke onlar olsayd?, onlar beni aralar?na al?rlard? diyorum ama yok, bu kadro beni aralar?na alm?yor. Gzlerini ?hret brm? gibi duruyorlar. ?hreti olmayan?n yanlar?nda bir k?ym?k kadar de?eri ve yeri yok gibi bana bak?yorlar de?erli alternatif medya dostlar?m. Yahu koskoca GHK gelmi?, sizleri canl? canl? grmek istemi?. Bu mudur sizin medyada?l???n?z? Unutmay?n, gn olur devran dner, bakars?n?z bir gn siz alternatif medya kahraman? olursunuz, biz de mainstream oluruz. Vallah bu alemde her ?ey olur. Olmaz olmaz demeyin. Herkes ad?m?n? ona gre atmal? kan?mca. Yar?n bir gn en s?k? okurum olan Tayyip Bey Karde?im bir krsden ve Ertu?rul zkk Karde?im de k?esinden GHKy? ismen anarak referans gsterirse o gn de biz sizi aram?za almayaca??z. Bunu da yaz?n bir kenara...Fatih Altayl? geen k?esinde Tayyip Erdo?ana kim f?s?ldad? diyordu fa?ist szc?n? Kim f?s?ldayacak! GHK kap? gibi yazd? May?s say?s?nda... Trkiye hem demokrat ve hem de fa?ist bir lkedir diyen kimdi san?yorsunuz? Ve bu ifadenin ard?ndan ilk defa bir T.C. Ba?bakan? ynetti?i devletin gemi?i hakk?nda da olsa fa?ist diyebilme yreklili?ini gsterdi. Adamca??z daha ne yaps?n? GHKy? ua??na m? a??rs?n? Ancak o zaman m? inanacaks?n?z bana? Ama o gnden sonra ben inanmayaca??m size. Haberiniz olsun.

Garsonlardan memnun ayr?l?yorum ama sanki garson k?l?kl? olmayan biri bana yle bir gle gle diyor ki, oh be kurtulduk manyaktan der gibi hissettiriyor kendini bana. Dn? yolunda 2 saat trafik ilesi ekerken bir sonraki hedef olarak Fehmi Korunun fas?llar?n? seiyorum.

Lakin G. H. KILIARSLAN - T.?? BANKASI 1221 0136453 nolu hesab?ma 2 ayd?r para yat?ran ok sevgili ve 4 adet de?erli okurlar?m bu ykn alt?ndan kalkamazlar gibi geliyor bana... Fas?l bu. Ayd?n Do?an bile orada oluyor. Ba?ka okurlar?n da destek olmas? laz?m. Yine de buradan tm medya dnyas?na duyuruyorum. Bir gn ans?z?n gelebilirim.... Eylemlerim devam edecektir. Param bitse ve tkense de, gerekirse ben de nazar boncu?u satar, iek satar yine tak?ld???n?z mekanlara girerim evelalalah... Medya dedikodusu yle olmaz, byle olur bence. Hem okur, hem yazar, hem m?teri, hem de paparazzi muhabiri olacaks?n. Sadece oturacak, dinleyecek, bakacak ve kaak gre?meden kimseyi rahats?z etmeden bizzat tan??acaks?n ve ondan sonra dedikodudan paparazziden edebiyat yaratacaks?n. Evet dostlar.. Ben de oradayd?m....

NOT: Bu yaz? Yeni Harman Dergisi'nin haziran say?s?nda da yay?nlanm??t?r.

E Mail:

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri