forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

VEFA SADECE BiR SEMT ADI DE??LM??

Aktif .

ET?KETLER:?lker Özya?ar

ilker_ozyasarAYHAN ?EKER

Euronews çal??an?ym?? rahmetli.. Hemde Fransa'da Lyon'da. Yani bana h?zl? trenle 5 saatlik mesafede. Yaz?klar olsun bana.

 


?lker Özya?ar'?n vefat haberini burada okudum. Fazla bir tan??kl???m?z da yok asl?na bakarsan?z. Bana, zorunlu olarak ?stanbul'da bulundu?um 10 günlük dünemde masas?n? verdi ilk çay?m? kendi eliyle getirdi.

Çal??ma düzenini kay?t düzenini, i?leyi?i anlatt?. S?k???rsan montajada gelirim dedi.
Benden 4 ya? büyüktü ama büyük abilerden daha büyük abilik yapt?.
Rahmetli olmu?.
Yaz?klar olsun bana. 2004 y?l?na kadar telefonda bir iki kere kere telefonda görü?tük ama arkas? gelmedi.

Çal??kanl??? ile tan?nan, haberini vaktinden önce yeti?tiren, i?ini son zamana b?rakmayan, mesaisi bitse bile  iyi bir haber gelmi?se o haberi gebertip rejiye teslim etmeden masas?ndan ayr?lmayan bir ki?iydi.

Televizyonculu?un cilvesi midir ne, i?ten ayr?lanlar birbirlerini s?k s?k aray?p sormazlar. Bende onlardan biriyim herhalde.

Tw?tter sayfas?na girdim. Son mesaj? beni bir kez daha da?lad?.

Ilker Ozyasar?@ilkerozyasar
Iyi-Kotu-Cirkin'in final sahnesi gibi hayat. Tehlikenin nereden gelecegini bilirsen ayakta kalirsin !

Vefa ne bir semt nede bir futbol tak?m?n?n ad?ym??. Vefas?zl?k ise benim gibilerin..
..
Kahvenin 40 y?l ama çay?n hat?r süresini kim hesaplayacak.

Allah Rahmet eylesin.. Ailesine yak?nlar?na Euronews Türkçe servisi çal??anlar?na ba?sa?l??? diliyorum..

divan.palmer@hotmail.fr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri