forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

YAVUZ SALTIK

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürülen 28 ?ubat askeri muht?ras? ile yüzle?iyor Türk halk?.

O günleri hat?rlayanlar sorumlu bir devlet adam?n?n feraseti içinde hareket eden Erbakan Hoca’n?n kendi siyasi gelece?ine mal olan Ba?bakanl??? b?rakmas? ile sonuçlanan bu örnek davran???n? ibretle hat?rl?yordur umar?m.

28 ?ubat’?n 16.sene-i devriyesinde tanklar? Sincan’da yürüten irade adalet kar??s?nda hesap veriyor. Bu vesile ile muhterem Erbakan hocay? rahmetle yad ediyorum.

Her vesayetçi anlay?? eninde sonunda hesap veriyor da nedense sportif arenadaki güçlünün korundu?u, haks?z kazanç düzeni asla sorgulanam?yor.

B?rak?n sorgulanmay?, ?ikeci h?rs?zlar devlet ricalinde kabul görüyor, bilim yuvas? üniversitelerden “Onur” ödülü al?yor.

?ike süreci tüm sporseverlerin önüne Türkiye’deki bir yal?n gerçe?i çok ac?mas?zca serdi.

Serdi de sporseverler önlerine dökülen bu ac? tabloya bak?p ders ç?karmak yerine kafas?n? sa?a sola çevirmeyi tercih etti.

Buna da Türk sporunun gelece?i, marka de?eri, birlik beraberli?e en çok ihtiyaç masal? ad?n? verdi hiç utanmadan. Oysaki 3 Temmuz ?ike sürecinde ortaya dökülen pisliklerden anla??ld??? üzere basit bir ?ampiyonluk mücadelesi vermemi? adeta 7 ba?l? ejderhaya kar?? bir mücadele vermi? bir ma?durdu Trabzonspor.

Bakal?m tam 30 y?ld?r müesses nizam?n sahipleri, hamileri, borazanc?lar? taraf?ndan sürekli 28 ?ubat’a maruz b?rak?lan ve Erbakan gibi kendi r?zas? ile Ba?bakanl??? b?rak?p gitmesi istenilen Trabzonspor’un hakk?n? kim aray?p soracak?

Bakal?m Süleyman’?n divan?ndaki kar?nca misali de olsa hakk?n? arayan bir camiaya kim destek verecek? 

Sportif arenadan güç dev?irme yar???n? b?rak?p hakk?n teslimi için kim Hallac-? Mansur olacak?

Bakal?m güçlünün adaleti de?il adaletin gücü ne zaman tecelli edecek?

Bakal?m F?rat’?n öbür yakas?ndaki kuzunun sahibi var m?ym??? Bakal?m Çandar ve Özkök’ü bir araya getiren güç sorgulanabilecek mi?

Gerçi dün 1461 Trabzonlu gençler bu vesayetçi zihniyetin ba?kentinde bir ahlakl? yan?t verdi müesses nizama: Avuçlar?n?z? yalayacaks?n?z...

yavuz.saltik@gmail.com

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri