forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

sadi-beyazitMEHMET SAD? BEYAZIT    

?lk Günler Sizinleydim. Sizin Çekti?iniz Izd?rap Benimde Izd?rab?md?r. Sadece Büyük Bir Vebalin ?çinde Yer Almak ?stemedi?im ?çin Terkettim Nöbetimi.

Meydanlarda Samimi Bir Duyguyla, Haks?zl??a Ve Kibre Kar?? Duru? Gösterenlere Selam Olsun. ?lk Günler Sizinleydim. Sizin Çekti?iniz Izd?rap Benimde Izd?rab?md?r. Sadece Büyük Bir Vebalin ?çinde Yer Almak ?stemedi?im ?çin Terkettim Nöbetimi.

Beni Tan?yanlar Bilir…

Kaybedecek Bir ?eyi Olanlar Korkar…

Mesela Hükümet Gibi…

Ve Onun Hacivat?…

Ana Muhalefet Gibi…

20 Y?ld?r Bir Kulübede Ya??yorum…

Ve Kaybedecek Hiçbir?eyim Yok…

Memleketimden Ve ?nsanlar?ndan Ba?ka…

...

Ama Di?erlerini Biliyorum…

Amac? Çok Farkl? Olanlar? Biliyorum…

Onlarla Tart??t?m Ve Do?ru Bildi?imi Söyledim Yüzlerine…

Biraz Tartaklansamda…

Ayr?ld?m Oradan…

Siz Kimin Elemanlar?s?n?z Bilmiyorum…

Ama Niyetinizi Biliyorum…

 

Tamam Makul…

Nefret Etti?iniz Bir Hükümeti Devirmek ?stiyorsunuz…

Devrim Mevrim Gibi Tumturakl? Sözler De Kullan?yorsunuz…

Ama…

Tek Ç?kar Yolu Var Onu Da Biliyorsunuz…

Esasl? Bir ?ç Sava?!!!

Zira Ancak O Zaman Dü?er Hükümet…

Dü?mesede Farketmez Ya…

Sava? Zaman?nda Hukuk Kanun Yoktur…

Kör Tutu?unu Öper…

Yoksa '' 48 Saat Dayan?rsak Fe?mekan Kanunlar?na Göre Hükümet Dü?üyormu? ' Yalan?na… 

Hükümet Devirmenin ?ehvetine Kap?l?p… 

?nananlar? Da Çok ?yi Biliyorsunuz…

Bilerek Uzat?yorsunuz …

Zira ?? Uzarsa Size Kar?? Olanlar?n Da Ziyadesiyle Bilenmesine Olanak Tan?yorsunuz…

Ve Çok ?yi Biliyorsunuz Ki… 

Bir ?ç Sava? Ç?karsa…

Hükümet Do?al Olarak Me?ruiyetini Kaybedecek…

Ve… 

Öldürmek Suç Olmaktan Ç?kacak… 

Zira Sava? Zamanlar?nda Adeta Görev Olur Öldürmek…

Türk Kürt / Alevi Sünni / Sa? Sol / Laik Dindar…

Bu Kar??tl?klar Derin Devlet Ve Emperyalistler Eliyle S?rf Çe?it Olsun Diye Mi Ayr??t?r?ld?… 

Y?llarca Türlü Katliamlarla Kin Temelleri… 

Çe?it Olsun Diye Mi At?ld?…

Y?llard?r Derin Devlet Eliyle Bir K?vama Gelen Bu Helvan?n Pi?mesinin De S?ras? Gelmi?tir Art?k De?il Mi?

Hele Ki 50 Y?ll?k Pis Bir Sava??n Tam Da Bitmesi ?çin Harekete Geçilmi?ken…

Dünya Sava??ndan Sonra ?ç Sava? Ya?amayan Neredeyse Tek Ülkeyiz

Bizi Es Geçmek Olurmu Hiç…

Çok Mu Ütopik Geldi…

Oysa Biz Art?k Gelmi? Geçmi? Her Darbenin Öncesindeki Planlar? Ezbere Biliyoruz Öyle De?il Mi?

Hani ?u Olas? Bilmem Kaç Ki?inin Ölece?i Planlar…

?imdi Siz Konu Kapand???…

Bu Nobran Ve Kibrini Bir Türlü Sevemedi?im Hükümet ?lk Defa Geri Ad?m Att??? Halde…

Kesmedi Sizi De?il Mi!

Sizin Etti?iniz Küfürler Ve Her Meydan Okuman?zda Kar??tlar?n?z Da Bileniyor Olaca??n? Göremiyormusunuz…

Her?ey Bir K?v?lc?ma Bakar…

Sizde Ate?i Yeni Bulmu? Ma?ara Adamlar? Gibi Çakmaya Devam Ediyorsunuz…

Makyevel Maskelerinizi Görebiliyorum…

Amaca Ula?mak ?çin Kan Laz?m Annem…

Kimin Kan? Oldu?u Hiç Mühim De?il… 

De?il Mi?

Bende Öyle Dü?ünmü?tüm…

Yaz?k… 

?ç Sava? Korkunç Bi ?ey Yahu…

Ki Öyle Polisle Kö?e Kapmaca Oynamaya Benzemez…

Ve Her Gösteriden Sonra Ya?ad???n?z Heyecan?n Ayr?nt?lar?n? ?ehvetle Anlatmaya Hiç Benzemez…

Art?k Kim Kimden Nefret Ediyorsa…

Anas?n? Danas?n? Kundaktaki Bebesini Do?rar Diyorum Yahu…

Göremiyormusunuz…

Kaç Y?ll?k Kin Bu…

?spanya ??te…

Yapt? ?ç Sava??n? Kurtuldu…

Bizde Birikmi? Nefret Çok…

Her Nefret Sahibi Mahallesindeki Nefret Etti?i Kom?usuna Sald?racak…

Ve ?nan?n Kimse Kimseye Hiç Ac?mayacak…

Son Yirmi Y?lda Bu Ülkede Neler Oldu…

Buda M? Olacakt? Be Diye ?a?k?nl?ktan Dona Kald???m?z…

Kazan?n Do?urdu?una ?nan?yorsunuz Da Sava??n Ç?kmayaca??na M? ?nanm?yorsunuz…

Uzun Zamand?r Hiçbir Kesim Kar??t?n? Sevmiyor Ve Bileniyor…

Yapmay?n Benzin Deposunun Önünde Sigara ?çiyorsunuz…

Ve Tipik Türk Tavr?yla…

Rahat Ol Patlamaz Diyorsunuz…

Bar??tan Sevgiden Dem Vurmak Kolay…

Yok mu Karde?im Bu Ülkede Bunun Bir Oyun Olmad???n? Söyleyecek Makul ?nsanlar…

?mza…

Yaln?z Ölmeyi Çoktan Kabullenmi? Biri…

 mehmetsadi@hotmail.de

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri