forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

MEHMET SAD? BEYAZIT

O kadar arkada??m var ki bu k?yam içinde, y?llarca beraber ho?görüyle ya?ad?k, ben onlara göre sosyalist müslümand?m...

Eme?i birinci de?er yapan Mevlad?r...
Zira büyük bir emekle yaratt? alemi...
En büyük emekçi Allah't?r...
?nsan?n öbür dünyaya götürebilece?i tek ?ey elinin eme?idir...
Diyordum...

Emekte birle?iyorduk...

Geri kalan farkl?l?klara...
F?nd?k kabu?u bile tenezzül etmezdi...

En büyük ortak noktam?z ba??m?zda kim olursa olsun zulme birlikte kar?? koyacak
mülkiyetçili?i... 

Sahip olma h?rs?n? ve biriktirmeyi elimizin tersiyle itecektik...
Ortak noktalar?m?za s?k? s?k?ya sar?ld?k...
Ortak noktalar?m?z zarar görecek diye Taksim'e ç?kt?k...

Ne yaz?k ki...
Birkaç yi?it arkada??m d???nda ço?unun içinden yarat?k ç?kt?...

Olas? bir devrimle birilerini devirip dara?açlar? kurmak isteyen insanlar? gördüm...
Bunun için memleket yansa umursamayacak yüzler gördüm...
?ç sava? ç?karaca??z diye uyard???mda...
Beni arka soka?a götürmek isteyen ajanlar gördüm...

Ve bana dü?man gibi bak?yorlard?...

Kendimi...
?ran'da... 
?ah zulmüne kar??...
Dindar ?iilerle birlikte kar?? koyan ve ?ii devrimi sonras?nda yok edilen bir marksist gibi hissettim...

Bosna'da y?llarca ho?görüyle ya?ad??? S?rp kom?usunun bir gece bo?azlamaya kalkt??? bir Bo?nak gibi hissettim...

Orada namaz k?lanlar gayet rahatt?...

Çünkü onlar da kendilerine ?aka gibi gelen vicdandan yoksun küfürlerle seçmenin annesini düzüyorlard?...

Ve ard?ndan a??zlar?n? çalkalay?p abdest al?yorlard?...

Su her günah? giderir diye...

mehmetsadi@hotmail.de

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri