forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

?ki Balkanl?...

Aktif .

ET?KETLER:Yavuz Salt?k

YAVUZ SALTIK 

Bir adaml?k ve kaypakl?k hikayesi... 

1925 ?ama do?umlu (Bosna-Hersekte bir kasaba)

-       24 ya??nda ?slmc?l?k suundan 5 y?l hapis yatt?. 

-       Cezaevinden ?kt?ktan sonra nce hukuk, sonra ziraat fakltesini bitirdi. 

-       25 y?l avukatl?k ve bir in?aat firmas?nda yneticilik yapt?. 

- 1970 y?l?nda ?slm Manifestosu adl? bir kitap yazd?. Bu kitap yznden tutukland?. 

-       rgt sulamas? ile 14 y?l hapse mahkum edildi. 

-       1989 y?l?nda Yugoslavya da??l?rken ilan edilen af ile zgrl?ne kavu?tu. 

-       1990 y?l?nda ?slam Manifestosu'nu yeniden bast?rd?. 

- Kitap, yazar?n ?slmi kimli?inden ziyade, siyasi kararl?l???n?n ve mcadelesinin simgesi oldu.

                                                      -----

1947de ?zmir do?umlu. (Ailesi, Bulgaristan K?rcaliden mbadele sonras? g etmi?)

-       Ankara Siyasal Bilgiler Fakltesi Bas?n ve Yay?n Yksekokulu'nda okudu

-       TRT'de muhabir olarak al??t?.

-       Fransa'da ?leti?im Bilimleri'nde doktora yapt?.

-       Hacettepe niversitesi'nde 1986 y?l?na kadar ?retim yesi olarak al??t?

-       20 y?l Hrriyet Gazetesi'nde GYY olarak al??t?.

-    ?rencilik y?llar?nda sosyalist gr?lere sahipken, zal'dan etkilenip liberal oldu.

-       Yedi Byk Gnah adl? eserine Bir y?rt?k don projesi alt ba?l???n? verdi.

Yukar?da size iki Balkanl?dan bahsettim. Biri, mrn adad??? ilkelerinin pe?inde ko?arak bir halk?n kahraman? olmay? ba?ar?p halk?n? ba??ms?zl??a ta??d?. Di?eri ise mrn darbe ?ak?ak?l???, patronu ad?na ihale takipili?i pe?inde ko?arak, ilkesizli?in kal?n kitab?n? yazacak kadar zikzaklar yaparak doldurdu.

Srebrenitsa katliam?n?n y?ldnmne denk geldi diye yazd?m bu yaz?y?. Nyondaki dnyan?n en byk ?ike davas?nda  UEFA Tahkim kurulunda Aziz Y. iin ?ahitlik yapan eski devrimci yeni libo?u grnce akl?ma Bilge Kral?n ?u sz geldi. Bize yap?lan soyk?r?m? unutursak bunu bir daha ya?amaya mecburuz, size asla intikam pe?inden ko?un demiyorum ama yap?lanlar? da asla unutmay?n! 

Yanl??l?kla ocuklar?n?za, torunlar?n?za ?ikecilerin adlar?n? verirsiniz diye sylyorum: Siz de unutmay?n Trabzonsporlular emi

yavuz.saltik@gmail.com

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri