forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

YEREL GAZETE OLMAK!

Aktif .

  H?LM? ?S?L?
Yerel gazete ?karmak ve bunu hakk?yla yapmak hem de bundan para kazanmak zor. Zor mu dedim? Dzeltiyorum; ok zor.

ncelikle elinize geen her haberi -kayna??n?z sa?lam olsa dahi- yay?nlayam?yorsunuz. Zira ucu ya bir tan?d?k ya bir akraba ya da e? dosta de?iyor. Olmad? o olumsuz haberin iinde geen insanlar belli makam, mevki ya da k?e ba??nda ikamet etti?i iin elinizdeki haber yay?nlad???n?z anda sizin iin bir tehdit ve korku unsuruna dn?ebiliyor.

Dahas? bu haberi yapmadan nce reklm pastas?ndan alaca??n?z pay? bir daha d?nmek zorunda kal?yorsunuz. Zira haberini yapt???n?z ki?ilerin sizin reklam hedef kitlenize yak?n ki?iler olmas? pekala mmkn. ?ehir ne kadar kkse hareket alan?n?z?z o kadar k?s?tlan?yor.

Zaten eldeki reklm pastas? ok byk de?il ve arkan?z? dnd?nz anda bir ba?ka gazete dilimin birini hart diye gtrm? olabiliyor. O yzden kimseye s?rt eviremiyorsunuz.

Hay?r, iyi olman?z, iyi haber yapman?z falan yetmiyor. ?nsanlar kaliteli habere her zaman destek vermiyorlar. Hatta hibir zaman destek vermiyorlar. Daha da netle?tirelim; haberden bir ?kar? yoksa destek vermiyorlar. Kuru kuru takdir de kimsenin karn?n? doyurmuyor.

Toparlarsak; haftal?k yerel bir gazete ?karmak iin ihtiyac?n?z olan birinci ?art reklam. Zira gnlk gazeteler gibi resmi ilanlarla geinme ?ans?n?z yok. Zira resmi ilanlar sadece gnlk gazetelere veriliyor. (?lan alan gazetelerin ilan ald??? kurumlar?n olumsuz haberlerini yapamamas? o gazeteye resmi gazete k?vam? veriyor, ki bu ayr? bir yaz? konusu)

Reklam yetmedi diyelim -ki o?u zaman yetmiyor-: O zaman ikinci ?art; bir g merkezine s?rt?n?z dayamak, Bu, genelde siyasi bir kanal oluyor ve o zaman da tarafs?zl???n?z? kaybediyorsunuz.

Dediniz ki; Karde?im ben hem iyi haber yapaca??m hem de birilerinin borusunu ttrmeden tarafs?z kimli?imle cesur bir gazeteci olaca??m. O zaman i?iniz bir hayli zor.

Elinizde kala kala tek bir dayanak kal?yor. Aboneleriniz.

Abone yapmak ok kolay de?il. Hani e?, dost, tan?d?k vs olursa bir yere kadar ama bazen yle durumlarla kar??la??yorsunuz ki Size abone olun dedi?im iin Allah beni kahretsin diyesiniz geliyor.

Mesela her hafta kendisine bedava gelen gazetenizi sab?rs?zl?kla bekleyen bir esnafa: Sizi de abone yapal?m m?? diye sordu?unuzda, yz ifadesi birden haciz memuruna bakan icral?k esnaf suretine- dn?yor. Neye u?rad???n?z ?a??r?yorsunuz, kt bir sz m ?kt? a?z?mdan diye kurdu?unuz cmleyi iinizden tekrar ediyorsunuz. Sizi de - abone - yapal?m -m??. Acaba, abone yapal?m m?? y? can?n?z? alal?m m?? olarak m? anl?yorlar, bilemiyorum. Ayl?k 2 TL abonelik creti oldu?unu syledi?im bir esnaftan ald???m ?u cevaba ne dersiniz: Orta??mla bir konu?ay?m, bakar?z.

Do?ru, ben ?MFden geliyorum stand-by anla?mas? yapaca??z sizle ve siz bu konuyu gerekirse ?irketin ynetim kuruluna kadar gtrn.

Gel de amatr ruhla gazetecilik, yerel bas?n da ya?amal? lak?rt?s?na inan.

Hilmi ?sili

28 Mart Gazetesi
Osmaniye-Dzii

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri