forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_kekeçAHMET KEKEÇ 

Sevgili Ergun Babahan bombal?yor, Sevgili Fatih Altayl? küfrediyor, ailecek okuyoruz, istifade ediyoruz da, projektörlerimizi neden bir defa da sevgili Fatih Çekirge’ye çevirmiyoruz?

?kinci Fatih’e (Çekirge’ye) dalmadan önce, birincisiyle (Altayl?’yla) ilgili bir çift söz söylemesem dert olur.

Ergun Babahan’?n, “M?T’e çal???yordu” iddias?na birinci Fatih öyle sert, öyle gayr? müeddep bir cevap vermi? ki...

Kendisi, Ergun için “Böylesini hiç görmedim” diyor, ama...

Ben de böylesini hiç görmedim...

Hürriyet gazetesinin, önüne gelene dirsek atan, durduk yerde maraza ç?karan, her a?z?n? aç??ta “müptezeller, alçaklar, beyinsizler” diye ünleyen terbiye özürlü baz? yazarlar? var...

Hem terbiyesiz, hem cahiller...

Hem de liberal, sosyalist, ?ucu bucu geçiniyorlar.

En beyefendileri Oktay Ek?i’dir, o da muar?z?n? “do?du?u yere kadar” kovalamaktan filan söz açmaya ba?lad?.

Fatih Altayl?, küfür performans?yla onlar? sollam?? durumda.

Dala?maktan ho?lan?yor bu arkada??m?z.

Meslekta?lar?na küfrediyor. Okuyucular?na küfrediyor. ?zleyicilerine küfrediyor.

Bazen canl? yay?nda izliyorum, be?eniyorum da... ?yi konuklar ç?kar?yor, düzgün sorular soruyor, bazen tersten çak?yor, ortaya “seyir zevki yüksek” bir program ç?kar?yor ama... ?zleyiciyi f?rçalamadan da duram?yor.

Sen Fatih Altayl? olmu?sun...

Bundan sonra olabilece?in ba?ka bir ?ey yok...

Biraz haz?ml? ol, biraz geni? bak... Okur tepkilerini görme. ?zleyici küfürlerine ald?rma. ??ine yo?unla?... Ergun Babahan’a etti?in küfürlerden dolay? da özür dile. Mahkemeye vereceksen, yine ver...

Bu meseleyi de bu ?ekilde hallettikten sonra, gelelim ikinci Fatih vakas?na.

Bu Fatih, yukar?da da belirtildi?i üzere, Fatih

Çekirge oluyor.

Diyor ki Ergun Babahan, “Askerlerin mesajlar? bize Sabah’?n Ankara Temsilcisi Fatih Çekirge üzerinden geliyordu.”

Hiç ?a??rmam.

Bu Fatih, “Gannu?i asparagas?”ndan sab?k bir arkada??m?zd?r. Karargâh ç?kt?lar?n? man?ete ta??makta da mahirdir.

Dinç Bilgin, daha önceki bir röportaj?nda, “28 ?ubat sürecinde gazetesine giren baz? haberlerin Ankara’da, baz? gizli ve derin mahfiller taraf?ndan kotar?ld???n?” iddia ediyordu.

Fatih Çekirge bu haberlerin neresindedir, bilmiyorum.

Muhtemelen içindedir.

Cengiz Çandar ise, adl? ad?nca, Fatih Çekirge’yle, 28 ?ubat generalleri aras?nda ili?ki bulundu?unu, baz? haberlerin bizzat Çekirge’ye dikte edildi?ini söylüyordu.

Zafer Mutlu’nun kimi aç?klamalar? da bunu teyid eder cinsten.

Rivayet, Çekirge’mizin bir vakitler, Cem Uzan’a, “Bast?r patron asker arkam?zda... Geldi gelecekler” diye gaz verdi?i yönünde.

Benzeri “gazlama” görevini, yeni patronu Ayd?n Do?an için de yapm??... Bunu da Fatih Altayl?’dan ö?reniyoruz... Hani, Uzan’?n himayesindeyken, “bidon kafa” Y?lmaz’la elbirli?i edip man?etten küfretti?i Ayd?n Do?an...

Demi? ki, “Ayd?n Bey, size yönelik topyekün bir sald?r? var. Burada amaç bellidir. Sizi bitirmek istiyorlar. Bu bir ölüm kal?m mücadelesidir. Burada ya siz kazanacaks?n?z ya onlar. Sava?mal?y?z...”

?yi demi? de, ben de diyorum ki, gazetecinin görevi askerlerin ulakl???n? yapmak m?d?r?

Patronlara gaz vermek midir?

Karargâh ç?kt?lar?ndan man?et kotarmak m?d?r?

Herkes konu?uyor, ete?indeki ta?? döküyor, icab?nda “özele?tiri” yap?yor da, Fatih Çekirge neden susuyor?

Onun da bu ülkeye bir aç?klama borcu yok mu?

http://www.stargazete.com


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri