forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

salih_tunaYeni ?afak gazetesi kö?e yazar? Salih Tuna, kö?e yazarlar? aras?nda 'En'ler seçmi?... Tuna, en küfürbaz kö?e yazar? olarak Oktay Ek?i'yi seçerken, En salak espri yapan kö?e yazar? olarak Mustafa Mutlu'yu ilan etmi?...

Tuna'n?n yaz?s?ndaki ilgili bölüm ?öyle...

....

En küfürbaz kö?e yazar? ödülü: Oktay Ek?i (Ergun Babahan'a, "Do?du?un yere kadar kovalayaca??m..." sözü ile.)

En acemi günah ç?karan kö?e yazar? ödülü: Reha Muhtar (Ahmet Kaya'ya çatal b?çak at?lan malum gecede, "Bir Ba?kad?r Benim Memleketim" ?ark?s?n? ortam? sakinle?tirmek için çald???n? söylemesi nedeniyle.)

En ç?ld?ran kö?e yazar? ödülü: Nuray Mert (Ç?ld?rmas? için belirli bir neden gerekmiyor.)

En saati durmu? kö?e yazar? ödülü: Ru?en Çak?r (Murat Belge'nin taa Yeni Gündem döneminde dile getirdi?i "?slam ve sol" muhabbetini tekrar etmesi nedeniyle.)

En dedikoducu kö?e yazar? ödülü: Ahmet Hakan (Ahmet Arsan müstear?yla.)

En telma?a liberal kö?e yazar? ödülü: Cüneyt Ülsever (Her haliyle.)

En abidik gubidik kö?e yazar? ödülü: M. Yakup Y?lmaz (Ba??ma bir ?ey gelmeyecekse nedenini söylerim. Zira ?ekvac? s?fat?yla yine mahkemeye ko?abilir.)

En k?vrak kö?e yazar? ödülü: Ertu?rul Özkök (Hiç tart??mas?z.)

En ars?z kö?e yazar? ödülü: Y?lmaz Özdil (Fikret Bila'n?n yaz?s?n? Yasemin Çongar'?n zannederek Taraf'a çakan ve bu gaf? yüzüne vuruldu?u halde t?nmayan haliyle.)

En gams?z kö?e yazar? ödülü: H?ncal Uluç (Nedene gerek yok; "hayat felsefesi" meselesi.)

En kö?esiz kö?e yazar? ödülü: Fikri Akyüz (Hala bir gazetede kö?e bulamamas? nedeniyle. Not: Suç Fikrici?imin de?il elbet; kö?e vermeyenler utans?n!)

En umut vaat eden kö?e yazar? ödülü: Hasan Pulur (Herhangi bir yaz?s?yla.)

En salak espri yapan kö?e yazar? ödülü: Mustafa Mutlu ("Saatler, 28 Mart Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat 'ileri' al?nacakm??... 'Gericiler' acaba bu uygulamaya da günün birinde kar?? ç?kacak m??" esprisiyle.)

http://www.yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri