forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_kekeçY?lmaz Özdil'in Ahmet Türk hakk?nda yazd?klar? Ahmet Kekeç'in de tepkisini çekmi?...  Kekeç, "Bunu als?nlar, kafas?na bidon geçirsinler, eline harita verip may?nl? arazide alt? ay yürütsünler... Ak?llanm?yorsa, da?a kald?r?p Pe?mergelere yalats?nlar." diye yazm??...

 AHMET KEKEÇ'?N STAR GAZETES?'NDEK? YAZISINDAN ?LG?L? BÖLÜM


....

“Giden kötünün kötücüllü?ünü, Enis Berbero?lu’na bakarak daha iyi anl?yoruz.”

Biraz kar???k oldu ama, maksad?m laf kalabal??? yaparak sütun doldurmak, sonra da sözü Enis Berbero?lu’nun çevresinden bir yazara getirmek...

Bu yazar?n ismi Y?lmaz Özdil.

Kendisi, ülkücü-ulusalc? k?rmas? bir ?ey. ?zmirli...

?zmir’e, “kara??n” vatanda?lar?m?z?n yo?un olarak ya?ad??? bir bölgeden göç etti?i san?l?yor. Yalç?n Küçük ve Soner Yalç?n olsa da ?unun onomasti?ine bir baksa... Ne kadar ?zmirli, anlasak...

?zmir böyle oldu?u için mi Y?lmaz Özdil böyle, yoksa Y?lmaz Özdil böyle oldu?u için mi ?zmir de “böyleymi?” zannediyoruz? Bizi bu dilemmadan ancak Yalç?n Küçük ve yama?? Soner Yalç?n kurtarabilir.

Neyse, i?bu ?zmirli arkada? dün bir yaz? yazd?, mahut “yumruk” hadisesini yorumlad?... Yaz?s?n?n ba?l???n? da “Yumruk” koymu? zaten...

?nsanl???n?zdan utanmayacaksan?z, “Bu da neyin nesi?” demeyecekseniz, “Hâlâ bu görü?ler nas?l bir gazete sütununda kendisine yer bulabiliyor” diye hayretlere gark olmayacaksan?z, baz? al?nt?lar yapmak istiyorum:

Diyor ki Y?lmaz Özdil, “Yumru?unu ‘adaletin tokma??’ yerine koyup, Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu... Çünkü, teröristi me?ru hale getiren ‘aç?l?m’ saçmal???, sadece bir tarafta de?il, öbür tarafta da ‘e?k?yay? kahraman’ yapmaya ba?lad?.”

Bitti mi?

Devam ediyor: “Bu ülkenin çocuklar?na ate? edip öldürmek ‘demokratik hak’ kabul ediliyorsa, parti liderine giri?mek niye ‘?rkç?l?k’ oluyor?”

Bitti mi?

Devam ediyor: “May?n demokrasiyse... Yumruk niye fa?izm say?l?yor?”

Bitti mi?

Devam ediyor ama bitsin art?k...

Bu kafaya Enis Berbero?lu ne yaps?n, Ayd?n Do?an ne yaps?n, mahkemeler ne yaps?n?

Bu ülkede bir Bas?n Konseyi, bir Gazeteciler Cemiyeti, bir Gazeteciler Sendikas?, adaleti tesisle yükümlü y???nla “tecziye organ?” var ama, titreyip kendine dönmesi için ben bu arkada?a Erkut Abi tarz? bir ceza öngörüyorum:

Bunu als?nlar, kafas?na bidon geçirsinler, eline harita verip may?nl? arazide alt? ay yürütsünler... Ak?llanm?yorsa, da?a kald?r?p Pe?mergelere yalats?nlar.

Daha da ak?llanm?yorsa, Ergenekon ?ddianamesi ve ek klasörlerinden sözlüye kald?rs?nlar.

Daha da ak?llanm?yorsa, eline “Enter” tu?u iptal edilmi? bir bilgisayar verip be? milyon kez “Baba bana bal al... Al sen de al... Deniz aç?l?m yap... Çok güzel aç?l?m... Yap sen de yap...” yazd?rs?nlar.

Daha da ak?llanm?yorsa, Habur s?n?r kap?s?na b?rak?p gelsinler...

http://www.stargazete.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri