forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

sturgutSerdar Turgut, "Ertu?rul zkk sayesinde nihayet bir efsanemiz oldu" ba?l?kl? bugnk yaz?s?nda son gnlerde yeniden alevlenen "Ertu?rul zkk gidiyor" iddialar? zerine ironik bir yaz? kaleme alm??.

Turgut'un yaz?s?ndan baz? blmler...

Ertu?rul zkk sayesinde ?imdi biz de Kilroy'a benzer bir popler efsaneye kavu?tuk. Onun yay?n ynetmenli?inden ne zaman gidece?i zerine speklasyon yapmak iin neredeyse farkl? bir sektr olu?mu? durumda. Mesele folklorik bir derinlik kazand? son dnemde. Onunla arkada?l???m uzun y?llara dayand???ndan ve mesle?e ayn? dnemde ba?lad???m?zdan bu yeni ?ehir efsanesinin y?llar iinde nas?l geli?ti?ine ben ?ahit oldum.Aradan geen uzun zamanda her y?l ayn? dnemde, ayn? insanlar taraf?ndan, ayn? cmle yap?s?yla b?kmadan usanmadan ifade edilir 'Ertu?rul yak?nda gidecek' hissiyat?. 'Bat? alemindeki Kilroy buradayd?' efsanesinin yerini bizde, popler efsanemizde bile illa da negatif enerji olmas? gerekti?i iin, mutlaka olumsuzluk ifade edilmesi gerekti?inden 'Kilroy buradayd?' trnden bir kavu?may? a?r??t?ran, beklenenin gelmesi trnden pozitif duygu ieren bir efsane retilemedi tabii ki... Bizim popler efsanemiz 'Ertu?rul gidecek' haline geldi.
...
Ben bir keresinde Hrriyet'te, Ertu?rul zkk'n grev ba??nda ld? ve ldkten sonra da benim onun cesedini doldurtup makam?na koydu?um zerine bir fantastik yaz? yazm??t?m. Yaz?da o durumda bile baz?lar?n?n hala daha 'Ertu?rul yak?nda gidiyor' ?eklinde konu?may? srdrmeleri de yer al?yordu. Kilroy hakk?nda efsaneyi grselle?tirmek iin anonim yarat?lan bir figr ortaya ?km??t?. Uzun burunlu bir adam bir itin zerinden burnunu a?a??ya sark?tm?? ?ekilde etrafa bak?yordu resimde ve resmin stnde de 'Kilroy buradayd?' yaz?yordu.
'Ertu?rul gidiyor' sylentisinin grseli de, yar? a?lm?? bir kap?dan ieride grlen bo?alt?lm?? bir masa olarak izilebilir diye d?nyorum. Bunu izmek de Latif Demirci'ye yak???rd? do?rusu.Kilroy iin ayr?ca ?ark?lar da bestelendi. Biz de 'Bulutsuzluk zlemi' grubundan 'Ertu?rul gidiyor' konulu bir ?ark? rica edebiliriz ki tm ?lg?nl?k tamam olsun, eksik bir nokta kalmas?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri