forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

bekirhazarBEK?R HAZAR: Tv dünyas?nda özellikle büyük e?lence kanallar?ndaki programc? arkada?larda son günlerde bir ?a?k?nl?k gözlemliyorum... "Yahu bizim reytingler iyiydi. Ne oldu da son günlerde dü?ü?e geçtik anlayamad?k" diyenlere rastlad?m... Olay?n özü Baykal ve kaset olay? reytinglere de damgas?n? vurdu... Seyirci haber kanallar?na kaçt?...

BEK?R HAZAR'IN YEN? ?AFAK'TAK? YAZISI

Deniz Baykal reytingleri de vurdu 

Son y?llarda kan kaybeden NTV, tekrar ba?a döndü... Yani, kurulu? y?llar?ndaki habercilik ivmesini tekrar yakalad?...

Haber kanallar? için en önemli gösterge s?cak olaylar?n patlad???, gündemin sars?ld??? anlard?r...

NTV bir ayl?k bir dönem için AGB ile reyting ölçümleri konusunda anla?ma yapm??...

Kendini görebilmek, hangi noktada oldu?unu anlayabilmek için...

Çok h?zl? bir t?rman?? var tabloda...

Hele Deniz Baykal olay?n?n patlad??? günlerde 13 share'lere ula?m??, neredeyse dizi gibi izlenmi?...

Tv dünyas?nda özellikle büyük e?lence kanallar?ndaki programc? arkada?larda son günlerde bir ?a?k?nl?k gözlemliyorum...

"Yahu bizim reytingler iyiydi. Ne oldu da son günlerde dü?ü?e geçtik anlayamad?k" diyenlere rastlad?m...

Olay?n özü Baykal ve kaset olay? reytinglere de damgas?n? vurdu...

Seyirci haber kanallar?na kaçt?...

NTV'nin yan?s?ra Baykal olaylar? nedeniyle CNNTürk'ün izlenme paylar?nda da s?çrama var...

Geçti?imiz günlerde bir dostum "Saba Tümer tuttu ama CNNTürk tutmad?" diyordu...

S?cak olaylar CNNTürk'ü de kurtard?...

Geçmi?te NTV'yi ele?tiriyordum... "Memlekette yer yerinden oynarken NTV'de patatesin ve platesin faydalar?n? izliyoruz" diye...

NTV aram?za döndü... ?lk haber kanal? olmas? nedeniyle tv dünyas?nda ayr? bir yeri var...

O yeri kaybetmemeli NTV...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri