forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

SERDAR TURGUT: D??ER OKTAY EK??'LER NE OLACAK?

Aktif .

serdar_turgutBiliyorsunuz Oktay Ek?i bir ço?ul ki?idir. O hiç “ben” olmam??t?r hep “biz”dir o. ?öyle cümleler kurabilir mesela: “Biz bugün yaz?m?z? yazarken çok dü?ündük.” Oktay Ek?i gitti ama bizlerden di?erleri kald?lar biz grubundan onlar hakk?nda bir bilgi yok.

SERDAR TURGUT'UN DÜN HABERTÜRK'TE YAYINLANAN YAZISIOKTAY Ek?i istifa etti.

Ama bu yetmez.

Esas mesele di?erlerinin ne yapaca??d?r.

O gazetede istifa edip gitmesi gereken daha çok isim var.

Hay?r, akl?n?za ilk gelen ola?an ?üphelileri kastetmiyorum.

Bir de arka planda olanlar var, isimlerini gizliyor bunlar.

Biliyorsunuz Oktay Ek?i bir ço?ul ki?idir. O hiç “ben” olmam??t?r hep “biz”dir o.

?öyle cümleler kurabilir mesela: “Biz bugün yaz?m?z? yazarken çok dü?ündük.”

Onun özel hayat?n? yazmay? sevmemesi benim gibi kar?s?ndan bahsetme âdeti olmamas? bununla ilgiliydi mutlaka, çünkü ?öyle bir cümle herhalde yanl?? anla??labilirdi: “Biz kar?m?zla çok sevi?iriz.”

Oktay Ek?i gitti ama bizlerden di?erleri kald?lar biz grubundan onlar hakk?nda bir bilgi yok.

Bir süre sonra gazetenin ba?yaz?lar?n?n imzas?z ç?kmaya ba?lad???n? görürseniz hiç ?a??rmay?n çünkü “biz”lerden birisi yazacak onlar? büyük ihtimalle.

Serdar Turgut / Habertürk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri