forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYADA 'EN YALANCILAR' L?G?

Aktif .

tahakivancTAHA KIVAN: Yaz?n?n en tepesinde En yalanc? gazeteler ba?l???n? grnce mthi? zldm, ne diyece?imi bilemedim. Bir gazeteci iin en ldrc itham olmal? al??t??? gazetenin 'en yalanc?' diye an?lmas?...

Kk bir gazetede onlarca insan al???yor, orta boylusunda yzlerce; byk bir medya grubuna aitse o gazete, binlerce...

O kadar ki?iyi thmet alt?nda tutan bir ba?l?k...

Yazar?n deneyimli bir meslekta? oldu?unu daha nceki yaz?lar?ndan biliyorum; hatta internette yazar ke?fine ?kanlardan birka?na Neden gazetede de?erlendirmiyorsunuz? diye ad?n? verdi?im de oldu, tan?mad???m halde... Dikkatli ve olgun bir yazar Dilek Yara?, yurtd??? deneyimi de var... En yalanc? gazete diyorsa mutlaka somut verilere dayan?yordur.

Somut verilere dayan?yormu? gerekten: 'Medya Takip Merkezi' (MTM) diye bir internet sitesi olu?turmu? bir hukuk adam?; ba?ka hukukular ile baz? gazetecileri de dan??ma kuruluna alm??. MTM gazeteleri izleyip haberlerini 'yalan haber', 'dzeltme', 'ihtarname' ve 'tekzip' ba?l?klar? alt?nda de?erlendiriyor. Bu ba?l?klar alt?na girmesi iin haberle ilgili 'somut' veya 'resmi' bir veri olmas? gerekiyor...

Dilek Yara? MTM'nin verilerine bakarak bir liste ?karm??. Gazetelerin somut veriler veya resmi belgeler ?????nda 'yalan' a?s?ndan durumu listede apa?k grnyor. Hangi gazetede dzeltme yay?mlanm??, hangisi ka kez tekzip yemi?, yalan? kesinle?mi?, listeye bak?nca grebiliyorsunuz...

Liste Do?an Medya Grubu (DMG) a?s?ndan alarm zillerini ald?racak derecede vahim bir gere?e ???k tutuyor: En fazla yalan haber yay?mlayan, haberleri en fazla tekzip edilen, en s?k dzeltme yap?lan, ihtarnameye en fazla maruz gazetelerin o?u DMG'ya ait; ba?ta da 'amiral gemisi' geliyor...

Okuyal?m: Gazete olarak, Hrriyet (16 yalan haber, 13 tekzip, 18 dzeltme) ve Milliyet (16 yalan haber, 4 tekzip, 1 ihtarname, 26 dzeltme) 47'?er puanla birincili?i payla??rken onlar? 30'ar puanla Sabah (12 yalan haber, 8 tekzip, 23 dzeltme) ve Vatan (16 yalan haber, 5 tekzip, 9 dzeltme) takip ediyor.

Listede Yeni ?afak da var maalesef, ama hayli a?a??larda...

DMG'nin genel haline bak?ld???nda kar??m?za ?kan tablo baya?? vahim. ?sterseniz bir de sadece Do?an Grubu a?s?ndan bakal?m ayn? tabloya: Hrriyet: 16 yalan haber, 13 tekzip, 18 dzeltme. Posta: 4 yalan haber, 1 dzeltme. Milliyet: 16 yalan haber, 4 tekzip, 1 ihtarname, 26 dzeltme. Radikal: 5 yalan haber, 1 tekzip, 3 dzeltme. Fanatik: 3 yalan haber. Referans: 2 yalan haber, 1 tekzip, 2 dzeltme.

Herhalde sizler de benim gibi hafif tertip ku?ku duymu? olabilirsiniz; ne yalan syleyeyim, yazar?na gvensem de, Acaba? sorusu zihnimden geti. O sebeple de yaz?y? ilk okudu?um gn burada de?erlendirmek yerine biraz beklemeyi ye?ledim. ?yi ki beklemi?im; DMG'nin avukatlar? bir a?klama gndererek yazar?n bulgular?n?n hatal? oldu?unu ileri srdler.

Grubun avukatlar? taraf?ndan yazara gnderilen a?klama metninin bizi ilgilendiren blm ?yle: taraf?m?zdan yap?lan ar?iv al??mas? sonucunda Do?an Grubu gazetelerine gelen ve 2008 y?l? ierisinde yay?nlanan tekzip kararlar? ?u ?ekildedir : Hrriyet 26, Posta 9, Milliyet 7, Radikal 2, Fanatik 1, Referans 1. 2009 y?l?n?n ilk yar?s?nda yay?nlanmas?na karar verilen tekzip say?s? ise ?yledir: Hrriyet 5, Milliyet 3, Radikal 1, Fanatik 1.

Deh?et verici bir tablo bu. Do?an Grubu gazetelerinde ?kan haberlerle ilgili yaz?n?n 'tekzip tablosu' ile grup avukatlar?n?n gnderdi?i a?klamada verilen tekzip edilmi? haber rakamlar?ndan olu?an tablo gerekten birbirinden farkl?, ama grup aleyhine farkl?...

Yazar Hrriyet'te 13, Milliyet'te 4, Radikal'de 1, Referans'ta 1 tekzip yay?mland?, Posta ve Fanatik hi tekzip yemedi derken, avukatlar daha yksek veriyor tekzip edilmi? haber rakamlar?n?: 2008 ve 2009 toplam? olarak Hrriyet 31, Milliyet 10, Radikal 3, Referans 1... Posta (9) ile Fanatik (2) de me?er tekzip grm?...

Nas?l, vahim bir durum de?il mi?

Gazetelerin iktidar partisiyle aras?n?n iyi olmad??? biliniyor; ancak 'yalan' kategorisine giren haberler toplumun her kesitinden insanlar? ma?dur ediyor... Ma?durlardan ok zarar grenler ile hukuk srecini gze alabilecek kadar paral?lar tekzip kurumunu al??t?r?yor; pek ok yalan haberin, Allahlar?ndan bulsunlar denilerek arkas? aranm?yor...

lkemizin en byk medya patronu Ayd?n Do?an'?n, sahibi oldu?u gazetelerin itibar?na ne kadar d?kn oldu?unu biliyoruz. Tabloyu grd?nde kimbilir ne kadar kahrolmu?tur...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri