forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cuneyt_ulseverrMehmet Baransu dün Taraf'ta yay?nlanan yaz?s?nda Cüneyt Ülsever'le ilgili iddialar?na devam etmi? ve "Say?n Ülsever, b?rak?n bana gelen belge ve bilgileri ben size gelen belgelerin bile önünü arkas?n? biliyorum. " diye yazm??t?. Baransu'nun bu sözleri Cüneyt Ülsever'i çileden ç?kard?.

Cüneyt Ülsever, "Mehmet Baransu, senin ar damar?n çatlam??" ba?l???yla kaleme ald??? yaz?da Baransu'yu ?u maddeleri s?ralam??...

...

1) Verdi?in bilgilerin bana ula?t?r?ld???n? masal tad?nda iddia etmen ispat de?ildir. Komiser E.’nin bu belgeleri bana verdi?ini, ilgilenmedi?in bir alan olan hukuk mant??? ile ispat etmekle hâlâ yükümlüsün.
2) “Yaz??malar?n içeri?i de?i?tirilmeden romanda kullan?ld?” diye yaz?yorsun. Yalan bu kadar hayâs?z olabilir. Roman ortada. Yaz?nda neden benim yapt???m gibi ilaç niyetine olsun, bir adet somut örnek vermedin? Çamur at izi kals?n!
3) Ben roman yazarken Emniyet’ten, Adli T?p’tan, Genelkurmay’dan tabii ki bilgi (belge de?il) al?yorum. Kritik bir belge elime geçse neden 500 binin üzerinde satan gazetemde de?il de, 10-15 bin satan bir romanda kullanay?m?
4) Bana Aydan Han?m d???nda da bir sürü insan “Beni yaz?yorsun” diye itiraz etti. Bunda ne var? Tekrar ediyorum. Sen haysiyetin gere?i dedikodu yapmak de?il, belgelerin bana verildi?ini ispat etmekle yükümlüsün.
5) Arkada??m Komiser E.’nin e?i ile evime geldi?i do?rudur. Özel hayata girmekten bile utanm?yorsun.
7) Gazetemde aç?kça yay?nlad???m bir ba?ka belgeyi neden ?imdi aleyhime kullanmaya çal???yorsun?
8) Hisarüstü Cinayetleri adl? roman?m?n da çal?nt? oldu?unu iddia etmi?tin. Bu sefer neden suspus oldun?
Mehmet, eline tutu?turulan iddialar? ispat edemedin. Sen bir müfterisin!
Bu yaz? ar damar? çatlam?? ki?iye son yaz?md?r. (Hurriyet.com.tr)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri