forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

aydin_dogan_gazeteleriFatih Altayl? Do?an Grubu'nun sat???yla ilgili önemli bir iddiay? ortaya att?. Altayl?, Do?an'?n sat?? için görü?me yapt??? ?irketlere sürekli problemler ç?kard???n? yazm??.

 

FAT?H ALTAYLI'NIN GAZETE HABERTÜRK'TE YAZDIKLARI

Yabanc?lara sat?lmad?

?K? hafta önce gecenin geç saati telefonum çald?.

Benim telefon, b?rak?n gece geç saati, gündüz bile pek çalmad??? için panikledim do?rusu.

Açt?m. Arayan “?? bitti” dedi.

Biten i?in ne oldu?unu tahmin ettim. Çünkü arayan ki?i, Türkiye’de “o i?i bitirmek” için bulunuyordu.

“Emin misin?” diye sordum.

“Eminim. Yar?n sabah saat 10.00’da imzalar? at?yoruz. Bütün detaylar halloldu” dedi.

“?mzay? atmadan kesin konu?ma. Hatta imzay? att?ktan sonra bile kesin konu?ma. Siz o adam? tan?mazs?n?z. Bak yar?n masaya yeni ?artlarla oturursa hiç ?a??rmay?n” dedim.

“?art falan kalmad?. Her ?eyi hallettik. Yar?na imza kald?” dedi.

“O zaman hay?rl? olsun” dedim.

Gülerek kapad?m telefonu.

??in bitti?ine hiç ama hiç inanam?yordum.

Ertesi gün ö?lene do?ru telefonum yine çald?. Numaray? görünce gülümsedim yine.

Açt?m.

“Tamam m??” diye sordum.

Okkal? bir küfür geldi.

Tamam de?ildi. ?mzay? atmak için oturduklar? masada, yeni bir durumla kar??la?m??lard?.

Kar??lar?ndaki i?adam?, “Biz dü?ündük. Bu fiyat çok dü?ük geldi. En az 200 milyon dolar daha fazla bekliyoruz” demi?ti ve i?i bitirdi?ini zanneden yabanc? fon masadan kalkm??t?.

Üstelik bu durum ilk kez de olmuyordu.

“Sen hakl? ç?kt?n” dedi.

Herhalde anlad?n?z. Bahsetti?im hikâye Do?an Grubu’nun bir k?s?m varl?klar?n?n sat?? hikâyesi.

En yüksek teklifi veren ve masada bu teklifi biraz daha yükselten grup Do?an’?n ayak oyunlar?n? a?amam?? ve sonunda bezip vazgeçmi?ti.

Di?erleri gibi.

Do?an her seferinde fiyat art?rd?, grup fiyat çal??malar? yapt? ancak tekrar tekrar fiyat art??? masadan çekilmelerine neden oldu.

...

YAZININ TAMAMINI OKUMAK ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri