forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

samil_tayyar?AM?L TAYYAR: Do?an Grubunda Ertu?rul zkke posta koyan Yi?it Bulutun Referans Gazetesindeki yaz?lar? 27 May?stan bu yana yay?nlanm?yor. Tahmin edilen gereke, Bulutun zkk sarsan yaz?s?...
Sadece bu mu?
Mesela bu fkenin bir nedeni de zkkn derin Almanya ba?lant?s?yla ili?kili baz? ipular?na ula?mas? olabilir mi?
Bulutun geen hafta bir TV kanal?nda yapt??? a?klamada Art?k Ergenekona inan?yorum, Almanya ba?lant?s? mutlaka zlmelidir sz, yukar?daki soruyla ilintili midir? Yoksa kavga geen y?l m? ba?lad?? Almanyada 9 Trkn yanarak can vermesi zerine Hrriyetin Almanya bask?s?ndaki Buluta ait Yak Bir Trk ba?l?kl? yaz?n?n man?ete ta??nmas? m? fitili ate?ledi? Bulut, o gndr bugndr Hrriyetin Almanya bask?s?nda neden yazm?yor? Man?eti atan Kerem al??kan, ?stanbula neden srld?
Bu srete Do?an Grubunun i? orta?? Bild Genel Yay?n Ynetmeni Kai Dikman?n rol ne olabilir?
Erdo?an?n Davos ?k???na tepki gsteren Bild, Deniz Feneri srecinde kpr grevi stlenmi? midir?
A?kas?, Bulutla zkk aras?ndaki kavgan?n sadece o malum yaz?dan kaynaklanmad???n?, Ergenekon ile Almanya ba?lant?s?na dikkat ekmesinin tesadf olmad???n? d?nyorum.
Kimbilir, gn gelir, yi?it adam ona da a?kl?k getirir. (STAR GAZETES?)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri