forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

DER?N DEVLET HANG? MEDYA ORGANLARINI KULLANDI?

Aktif .

ergun_babahan_280Mehmet Ali Birand'?n ba?latt??? tart??ma sürüyor... Star Gazetesi yazar? Ergun Babahan, Derin devletin, Do?an Grubu'nu kendi mal? gibi kulland???n?, 'kilit noktalara ve kö?elere kendi elemanlar?n? yerle?tirdi?ini savundu... 

 


"Darbecilik gende de?il, ceplerde!" ba?l?kl? yaz?s?nda Babahan ?unlar? yazm??... 

"Türkiye’nin kendine merkez diyen medyas? askeri medyad?r.
M?s?r’?n El-Ahram gazetesi için kullan?lan ‘’yar?-resmi’’ tan?mlanmas? Türkiye’deki gazeteler için ‘’yar?-askeri’’ biçiminde çevrilebilir. Bu medya da ad?n? tam koymak gerekirse, Do?an medyas?d?r.
Do?an medyas? bu topraklarda devleti rahats?z eden her eylemin, her insan?n kar??s?nda olmu?, bu insanlar? itibars?z hale getirmek için her türlü yay?n? yapm??t?r.
Derin Devlet denilen yap?lanma bu grubun gazetelerini kendi mal? gibi kullanm??, özellikle kilit noktalara ve kö?elere kendi elemanlar?n? yerle?tirmi?tir.
Bu aç?dan bak?nca özellikle grubun amiral gemisi yollar? Ergenekon’da kesi?enlerin bulu?ma noktas? haline gelmi?tir.
Atamalar gazetecilik yetene?ine göre de?il, Derin Devlet’in kilit noktas?ndaki isimlere yak?nl??a, onlara sadakata göre yap?lm??t?r.
(...)"

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri